Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

7e internationale conferentie over het observeren, analyseren en voorkomen van onveiligheid: de mobiliteitsveiligheid

04.10.2022

Paris

Dit jaar organiseert het Internationale Centrum voor Criminaliteitspreventie (ICCP) de 7e internationale conferentie over het observeren en analyseren en voorkomen van onveiligheid, in samenwerking met het Franse Ministère chargé des Transports, de Internationale Unie van het Openbaar Vervoer, de Internationale Spoorwegunie, safe.brussels, de Union des Transports Publics et Ferroviaires, het Institut des Hautes Études van het Franse Ministère de l'Intérieur, de regering van Quebec en de regering van Canada. Deze conferentie, met plenaire sessies, workshops, geleide bezoeken van sites, demonstraties ter plaatse en netwerkevenementen, vindt plaats van 5 tot 6 oktober 2022 in Parijs, in de lokalen van de Internationale Spoorwegunie.

De bedoeling van deze conferentie is:  

1. Ruimte te bieden voor uitwisseling tussen deskundigen in de observatie en analyse van criminaliteit en veiligheid, en de hoofdrolspelers op het gebied van mobiliteit en openbaar vervoer.

2. Mogelijkheden te identificeren voor innovatie, acties, kennisoverdracht en toegepast onderzoek op het gebied van veilige mobiliteit.

7e internationale conferentie over het observeren, analyseren en voorkomen van onveiligheid: de mobiliteitsveiligheid

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!