Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk

20.12.2021

Elk jaar veroorzaakt het gebruik van vuurwerk met de feestdagen talloze ongevallen met ernstige en minder ernstige gevolgen voor de gebruikers en toeschouwers.

Gelet op de aanslepende gezondheidscrisis, die meer dan ooit het personeel van de ziekenhuizen in zijn greep houdt, is het cruciaal om alle nuttige maatregelen te treffen om te vermijden dat er in deze periode nog meer van het zorgpersoneel gevraagd wordt en om ervoor te zorgen dat ziekenhuisopnames van de ergste gevallen vermeden kunnen worden.

Bijgevolg stelt Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) u op de hoogte dat de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op 17 december 2021 een politiebesluit heeft goedgekeurd waarbij van 23 december tot en met 9 januari 2022 het volgende verboden wordt:

• In de openbare ruimte over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het bezit, het vervoer, de blootstelling, het gebruik en alle voorbereidende werkzaamheden om vuurwerk aan te steken;

• Privé over het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het gebruik en alle voorbereidende werkzaamheden om vuurwerk aan te steken.

Er is een algemene uitzondering toegestaan voor de professionals die over de vereiste vergunningen beschikken.

Tot slot vestigen we uw aandacht nog op artikel 3 van het betreffende besluit met betrekking tot de uitvoering van dit laatste door de bevoegde administratieve overheden op het grondgebied van de Brusselse agglomeratie en door de politie.  Aanplakking op de gebruikelijke plaatsen wordt van u vereist.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij blijven uiteraard ter beschikking voor verdere vragen dienaangaande.

Documenten:

 Besluit van de Minister-President  van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende een  verbod op het bezit en het vervoer van vuurwerk

Verwante artikels

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

In volle voorbereiding voor de Tour de France

01.07.2019

Lees meer over In volle voorbereiding voor de Tour de France

AlerteAlerte

— Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

18.03.2020

Lees meer over — Besluit van de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat uithuiszettingen verbiedt

AlerteAlerte

Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

24.03.2020

Lees meer over Coronavirus - besmetting via voorwerpen, oppervlaktes of verpakkingen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!