Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Coronapandemie (COVID-19) Samenkomst van de Gewestelijke Veiligheidsraad en behoud van de avondklok tot en met 31 maart

10.03.2021

Brussels minister-president Rudi Vervoort heeft vandaag de Gewestelijke Veiligheidsraad* laten bijeenkomen om de gemeentelijke en lokale instanties in te lichten over de nieuwe beslissingen die vorige week vrijdag door het Overlegcomité zijn genomen. Daarbij werd ook gesproken over het behoud van de huidige Brusselse maatregelen tot en met 31 maart.
 
Op basis van een analyse van de nog altijd ernstige epidemiologische situatie in het Brussels gewest (volgens Sciensano een incidentie van 360 gevallen op 100.000 inwoners in het Brussels gewest, het hoogste cijfer in België) en van het overleg met de bevoegde instanties tijdens de vergadering heeft minister-president Rudi Vervoort beslist om de Brusselse maatregelen tot en met 31 maart 2021 te behouden bovenop de federale maatregelen. Vanaf 26 maart zullen die maatregelen op basis van de evolutie van de gezondheidssituatie, de vordering van de vaccinatiecampagne en het buitenplan van het Overlegcomité opnieuw worden geëvalueerd. Indien de sanitaire situatie het toelaat, zal de avondklok op 1 april worden afgestemd op wat het Overlegcomité daarover heeft beslist.
 
De maatregelen zijn de volgende:
•    de avondklok van 22 uur tot 6 uur;
•    het verplicht dragen van een mondmasker (dat de neus en de mond bedekt); 
•    de sluiting van de winkels om 20 uur;
•    en een verbod op alcoholgebruik in openbare ruimtes.
 
Deze maatregelen zijn genomen om de druk op het zorgpersoneel te verkleinen en om een normale werking van de ziekenhuizen en de verzorging van alle patiënten veilig te stellen. Het hoofddoel is om de gezondheid van iedereen te beschermen en te vermijden dat het aantal besmettingen met het coronavirus heropflakkert, want dat zou zowel op gezondheidsvlak als vanuit sociaal en economisch oogpunt een ramp zijn.
 
 
*Deze raad die voorgezeten wordt door de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is samengesteld uit de Procureur des Konings van Brussel, de voorzitters van de politiecolleges, de Bestuurlijk Directeur-coördinator, de Gerechtelijke Directeur en de Korpschefs van de zes lokale politiezones die op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn gevestigd. De samenstelling ervan wordt uitgebreid met de burgemeesters van alle 19 Brusselse gemeenten en de Hoge Ambtenaar.


 

Coronapandemie (COVID-19)  Samenkomst van de Gewestelijke Veiligheidsraad en behoud van de avondklok tot en met 31 maart

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!