Dag van de Civiele Bescherming

01.03.2023

Elk jaar, op 1 maart, organiseert de Civiele Bescherming haar Werelddag. Hoewel haar naam bij iedereen bekend is, is de Civiele Bescherming nog te vaak een organisatie die on duidelijk is voor de Belgische burgers.

Maar wat doet de Civiele Bescherming? 
De Civiele Bescherming maakt deel uit van de Algemene Directie Civiele Veiligheid van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Un teams komen tussenbeide om het optreden van de brandweer, de politie en andere autoriteiten (Hoge ambtenaar, gouverneurs, burgemeesters, enz.) bij rampen te versterken.
 
"Hoop op het beste, maar wees voorbereid op het ergste"
Deze dag is in de eerste plaats een bewustmakingsdag met de volgende doelstellingen:

  • De bevolking informeren over de rol en de acties van de civiele bescherming in hele het land.
  • De bevolking opleiden zodat ze voorbereid is op mogelijke natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen (aardbeving, kernramp, overstroming, ...).

Meer info: https://www.civieleveiligheid.be/nl/civiele-bescherming

 

Dag van de Civiele Bescherming

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!