Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Europese top in Brussel

23.03.2023

Op donderdag 23 en vrijdag 24 maart 2023 vindt in de gebouwen van de Europese Raad te Brussel een Europese top gehouden. De ordediensten zullen een veiligheidsperimeter instellen in de wijk. Enkel personen met een toelating mogen zich binnen deze perimeter verplaatsen. Net als bij eerdere topontmoetingen wordt alles in het werk gesteld om het normale leven in de wijk te vrijwaren en tegelijkertijd de veiligheid van staatshoofden, burgers en eigendommen te garanderen. 

De veiligheidsperimeter wordt gesloten op donderdag 23 maart en vrijdag 24 maart 2023:

 • Schumanplein
 • Froissartstraat tussen de nummers 101 en 143
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en de Résidence Palace

Bepaalde straten zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer (bovengronds geldt er een parkeerverbod):

 • Archimedesstraat, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (geen toegang tijdens doorgang escortes, toegang enkel via de Blijde Inkomstlaan)
 • Wetstraat, tussen de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein
 • Oudergemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein
 • Breydelstraat

 
Belangrijke opmerkingen:

 • Er zullen geen leveringen mogelijk zijn.
 • Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken, fietsen of terrassen op de openbare weg geplaatst worden.
 • Om veiligheidsredenen moeten alle ramen van de gebouwen gesloten zijn.

 
Wie heft toegang tot de périmeter ?

Met een voertuig:

 • de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad en/of de politiediensten
 • de nood- en hulpdiensten
 • de inwoners met accreditatie van de politiediensten (toegang enkel via de Oudergemselaan)

Te voet:

 • de bewoners moeten een doorgangsbewijs hebben
 • de werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever)
 • personen in het bezit van een doorlaatbewijs en hun identiteitskaart

Waar vindt u doorgansbewijzen?
Aanvragen in te dienen via het formulier dat u downloadt via de site www.polbru.be/europese-top. De verzoeken moeten ten minste 72 uur voor de datum van de top worden ingediend.

De buslijnen van de De Lijn en STIB-MIVB die door de perimeter rijden, worden omgeleid.
Voor realtime informatie, volg de tweets op @zpz_polbru

Europese top in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!