Internationale dag van de rechten van de vrouw

08.03.2023

Naar aanleiding van de Internationale Dag voor Vrouwenrechten, namen 58 medewerksters van safe.brussels deel aan de internationale campagne #EmbraceEquity. Gendergelijkheid moet immers deel uitmaken van het DNA van elke samenleving. 

8 maart is een dag van actie, bewustwording en mobilisatie rond de strijd voor vrouwenrechten, gelijkheid en rechtvaardigheid.

Een dag van bezinning en uitwisseling. Tegelijk maken we de balans op van wat we al gedaan hebben en wat we nog kunnen doen als het gaat om de plaats van vrouwen in de samenleving.

Onze instelling komt op voor de gelijkheid tussen man en vrouw: ze is trots op de 67 % vrouwen in leidinggevende posities 

Internationale dag van de rechten van de vrouw

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!