Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Internationale studiedag gewijd aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen

05.07.2022

safe.brussels organiseert vandaag een internationale studiedag gewijd aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen, in het bijzonder intrafamiliaal geweld, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van gespecialiseerde eenheden van de Spaanse Nationale Politie en de Brusselse politiepartners die op dit terrein actief zijn. Sophie Lavaux, directrice-generaal van safe.brussels, zal de workshop op 5 juli om 9 uur openen in de gebouwen van de organisatie.

 
Intrafamiliaal geweld is een strafbaar sociaal verschijnsel dat zich voornamelijk in de privésfeer afspeelt, maar dat een aanzienlijke impact heeft op het psychologisch welzijn en de fysieke veiligheid van een gezin. De oorzaken van dit geweld zijn vaak veelzijdig, maar de kenmerken blijven dezelfde: gewelddadige handelingen, die vaak verband houden met een sociale en gendergebonden rolconstructie binnen het koppel, gekenmerkt door hun hardnekkigheid, hun destructieve uitwerking (angsteffect) en de verborgen bedoeling om de ander te overheersen en te controleren. In de meeste gevallen zijn de daders van dergelijk geweld mannen en de slachtoffers vrouwen. In het Verslag van 2020 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid, dat zal worden gepresenteerd door Lucas Leprince van het Observatorium, staat dat :

  • Bij de oproepen die binnenkomen bij “Écoute Violences Conjugales” voor intrafamiliaal geweld is 92% van de slachtoffers vrouw (cijfers 2019).
  • Volgens een telling van online persartikelen waren er in 2020 in België minstens 24 vrouwen slachtoffers van vrouwenmoord - van wie er één met haar kind om het leven werd gebracht.


Om deze redenen is huiselijk geweld een vorm van gender gerelateerd geweld die vooral vrouwen treft. Dit geweld blijft frequent in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de politie ontvangt gemiddeld 14 klachten per dag over dit soort misdrijven  en uit een prevalentiestudie van equal.brussels  blijkt dat 55% van de Brusselse vrouwen in hun leven te maken krijgt met minstens één vorm van huiselijk geweld (verbaal geweld, psychologisch geweld, intimidatie en fysiek geweld).
In de recente context van een wereldwijde pandemie en de gezondheidsmaatregelen zoals de lockdown, die vooral slachtoffers van huiselijk geweld hebben getroffen, hebben de Brusselse parlementsleden in Resolutie A-179/3 van 5 juni 2020  opgeroepen tot grotere inspanningen om de bescherming en ondersteuning van slachtoffers en de behandeling van daders te waarborgen.


Om de opvolging van deze aanbevelingen van het Brussels Parlement te verzekeren en in overeenstemming met zijn opdracht om het preventie- en veiligheidsbeleid te coördineren, heeft safe.brussels het initiatief genomen om sinds september 2021 een operationele werkgroep "Intrafamiliaal Geweld" (WG IFG) bijeen te roepen, samengesteld uit vertegenwoordigers van de Brusselse politiezones en de gemeentelijke preventiediensten. Het doel van deze werkgroep is de verspreiding en uitwisseling van goede praktijken mogelijk te maken en voorstellen te doen voor de uitvoering van gezamenlijke projecten op het gebied van de bestrijding van IFG.
De studiedag van 5 juli past in dit kader: het is de bedoeling de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken tussen actoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en externe partners te bevorderen. De nadruk zal liggen op de opvang en ondersteuning van slachtoffers en daders van huiselijk geweld door de politie en haar partners. Een vijftigtal vertegenwoordigers van verschillende hoofdrolspelers in de strijd tegen huiselijk geweld zullen aanwezig zijn.


Hoofdinspecteur Claire Cervello van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene zal haar ervaring toelichten met de oprichting van de cel voor spoedbijstand aan slachtoffers (Emergency Victim Assistance EVA), die een specifieke opvang biedt aan slachtoffers van seksueel geweld en geweld binnen het gezin. 1e Commissaris van Politie Marc Buchkremer van de politiezone Zuid zal deze uiteenzetting vervolledigen met zijn eigen ervaring met de oprichting van een EVA-cel. Mevrouw Alice Goffinet van de politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene zal de uitvoering van het DOM-project presenteren over de psychosociale begeleiding van geweldplegers. Op hun beurt zullen Specialiste María del Carmen Pérez Álvarez en Inspectrice María del Rocío Soleto Barambones, experten van de Spaanse Nationale Politie, hun goede praktijken op dit gebied presenteren, waaronder het werk van de Eenheden voor bijstand aan het gezin en aan vrouwen (UFAM voor Unidad de Atención a la Familia y Mujer).

Internationale studiedag gewijd aan de strijd tegen geweld tegen vrouwen

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een studie van Brussel Preventie & Veiligheid onderstreept de moeilijkheden van slachtoffers van intrafamiliaal geweld tijdens de gezondheidscrisis

19.02.2021

Lees meer over Een studie van Brussel Preventie & Veiligheid onderstreept de moeilijkheden van slachtoffers van intrafamiliaal geweld tijdens de gezondheidscrisis

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Echtelijk en intrafamiliaal geweld: hulpverlening blijft beschikbaar ondanks Corona-maatregelen

03.04.2020

Lees meer over Echtelijk en intrafamiliaal geweld: hulpverlening blijft beschikbaar ondanks Corona-maatregelen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!