Pers

In de persruimte vind je alle informatie, persberichten en -dossiers voor de media.

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Crisisoefening op de Justitia-site

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

De dispatching van PolBru sluit aan bij de infrastructuur van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV)

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

De Prijs David Yansenne 2021: Twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld bekroond

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Feestdagen in Brussel: een wacht- en veiligheidssysteem opgezet vanuit het regionaal crisiscentrum

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!