Thema's

Missie

Het is de missie van BPV om het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te coördineren. Meer dan ooit staat BPV ten dienste van het Gewest. Sinds het begin van de crisis, buigt het Gewest zich over verschillende vraagstukken gelinkt aan de quarantainemaatregelen: fake news en phishing, het toegenomen risico op intrafamiliaal geweld, de organisatie van filosofische, religieuze en levensbeschouwelijke feesten ... BPV ontwikkelt daarom – samen met haar partners – adviezen en communicatiemateriaal, voor verschillende doelgroepen: politiezones, gemeenten, Gewestelijke instellingen, burgers …

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!