Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeterenEen transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren

6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

04.11.2019

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Bruxelles

Organisé par BPS

4, 5 & 6 november 2019
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Brussel

 

Op 4, 5 en 6 november 2019 organiseert het International Centre for the Prevention of Crime (ICPC) in samenwerking met het Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP), het Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), het Observatoire national de la délinquance dans les transports (ONDT) van de Franse minister belast met vervoer en Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) de 6e conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België in Brussel.

 

Inhoud
Tijdens deze dagen staat de ontwikkeling van internationale normen en standaarden voor observatoria van criminaliteit & criminaliteitsanalyse centraal door het uitwisselen van kennis en ervaringen. Sinds 2015 werken het ICPC, het ONDRP en recentelijk ook de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) aan een referentiedocument dat een aantal criteria voor de opvolging en evaluatie van observatoria van
criminaliteit vastlegt. Daarin wordt onder meer de aansturing, financiering en onafhankelijkheid van de observatoria behandeld, de gehanteerde gegevens en hun nomenclatuur, de methoden voor analyse en de ontwikkeling en verspreiding van bepaalde indicatoren.

Verloop
Deze verschillende thema’s vormen de leidraad doorheen de hele conferentie. Op de eerste dag wordt het referentiedocument voorgesteld. Vervolgens bieden plenaire sessies en workshops de mogelijkheid om de voorgestelde criteria met de expertise en de verschillende realiteiten van het terrein te confronteren.

  • In de plenaire sessies worden de verschillende globale uitdagingen geschetst waar observatoria van criminaliteit mee worden geconfronteerd. Er wordt ook dieper ingegaan op de vraag wat de bijdrage kan zijn aan de evaluatie en ontwikkeling van maatregelen en initiatieven om de veiligheid te verhogen. Er is simultaanvertaling voorzien van de plenaire sessies in het Frans, Nederlands, Engels en Spaans.
  • De parallelle workshops zijn georganiseerd rond bepaalde fenomenen (geweld in de publieke ruimte en private sfeer, drugs, veiligheid op het openbaar vervoer, mensenhandel) en specifieke aspecten van de observatie en analyse van criminaliteit (toegang, beheer en verwerken van gegevens, kwalitatieve en kwantitatieve analysemethoden) waarin verschillende benaderingen en resultaten zullen worden voorgesteld. Deze workshops verlopen in de taal van de spreker.
  • Op de laatste dag worden een aantal terreinbezoeken georganiseerd bij een aantal veiligheidspartners in het Brussels Gewest. Enerzijds worden we ontvangen bij een aantal organisaties die begeleiding aanbieden voor slachtoffers van geweld, drugsverslaafden, …. Anderzijds krijgen we toegang achter de schermen bij een aantal initatieven en maatregelen, zoals camerabewaking en de inzet van drones, die de veiligheid helpen garanderen.

 

Dit evenement is enkel toegankelijk op persoonlijke uitnodiging. Het publiek bestaat uit beleidsmakers, beleidsmedewerkers en analisten, maar ook praktijkactoren, politie, onderzoekers, het maatschappelijk middenveld, …

 

Download het programma NL

Download het programma EN

6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!