Verenigingen zonder winstoogmerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent – via safe.brussels – subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen.

Projectoproep aan vzw’s in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021- 2024

Om de verenigingssector te mobiliseren opdat verenigingen een bijdrage leveren aan de uitvoering van het GVPP 2021-2024, keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in 2021 de lancering van een projectoproep goed met als doel het beheer van het subsidieprogramma voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) actief op het gebied van preventie en veiligheid verder af te stemmen op de prioriteiten en de periodiciteit van het GVPP.

Om de respons vanuit de verenigingssector op de maatregelen van het GVPP 2021-24 uit te breiden en aan te vullen, werd beslist om in 2023 een aanvullende projectoproep te lanceren, die volledig aansluit op de huidige cyclus van subsidies dat werd opgestart met de projectoproep van 2021.

Er zij op gewezen dat de 2023 projectoproep betrekking heeft op de periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 en dus acties betreft waarvoor de uitgaven uitsluitend tussen deze twee data zijn verricht.

Lees de Volledige tekst van de projectoproep 2023
Lees de officiële publicatie in het Belgisch Staatsblad

Een vraag- en antwoordsessie voor verenigingen die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep zal plaatsvinden op 16 augustus 2023 om 10 uur via videoconferentie. Het kader van de oproep en de belangrijke fasen in het uitvoeringsproces zullen worden gepresenteerd. Deelname aan dit evenement is facultatief. Geïnteresseerde verenigingen kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar ProDev@safe.brussels met als titel OPR2023/Naam van de vereniging/DeelnameQ&A2023. Er zal een link worden gestuurd om deel te nemen aan de online sessie.
 

 

Contact

Adres:
safe.brussels, de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: 02 507 99 11
Fax: 02 507 99 33

Meer informatie? Mail naar Prodev@safe.brussels

 

Op straffe van onontvankelijklheid komen de kandidaturen, in elektronisch formaat, vóór 11 september 2023, 12 uur toe voor mevrouw de directrice-generaal van safe.brussels op het volgende adres: ProDev@safe.brussels, met een als volgt geformuleerd onderwerp van de e-mail: Opr2023/Naam van de vereniging/Nummer van de maatregel waarop het project betrekking heeft.

Formulieren voor de 2023projectoproep:

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!