Verenigingen zonder winstoogmerk

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent – via safe.brussels – subsidies toe aan verenigingen actief in de gewestelijke preventie- en veiligheidsketen.

Projectoproep 2022 aan vzw’s in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021- 2024

Er werd beslist om de verenigingssector te mobiliseren opdat zij een bijdrage leveren aan de uitvoering van het GVPP 2021-2024 via een projectoproep gericht op maatregel 8.8 van het GVPP: "Zorgen voor een goede opvang van de slachtoffers van daden van cybercriminaliteit".


Lees de Volledige tekst van de projectoproep 2021.

 

Contact

safe.brussels (Brussel Preventie en Veiligheid)
de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: 02 507 99 11 | Fax: 02 507 99 33

Meer informatie? Mail naar Prodev@safe.brussels

Op straffe van onontvankelijkheid dienen de kandidaturen, in elektronisch formaat, vóór 16 augustus 2022, 12 uur ‘s middags aan Mevrouw Sophie Lavaux, Directrice-generaal van Safe.brussels op het volgende adres te bereiken: ProDev@safe.brussels met het onderwerp van de e-mail als volgt geformuleerd: Oproep2022/Naam van de vereniging/M8.8.

Contact

safe.brussels (Brussel Preventie en Veiligheid)
de Lignestraat 40, 1000 Brussel
Tel.: 02 507 99 11 | Fax: 02 507 99 33

Meer informatie? Mail naar Prodev@safe.brussels

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!