Feiten en cijfers

Hier vindt u kerncijfers over de veiligheid in het Brussels Gewest. Ze zijn afkomstig uit het Jaarverslag van het Observatorium van safe.brussels, waarin u meer informatie over de verschillende behandelde thema's terugvindt.

Algemeen beeld

1/2

Bijna 1 op 2 inwoners voelt zich nooit onveilig in zijn of haar eigen wijk volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2022.

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 van strafbare feiten geregistreerd door de politie per thema van het GVPP:  Eigendomsdelicten (75 303 feiten) > Fysieke en psychische menselijke integriteit (23 127 feiten) > Smokkel en fraude (20 903 feiten). 

57%

57% van de minderjarigen in een VOS (verontrustende opvoedingssituatie) zijn jonger dan 12 jaar.

7637

7 637 beslissingen werden genomen in gevallen van “minderjarigen in gevaar”, dat is een toename van +65% ten aanzien van 2015. 

271.113

271 113 GAS-dossiers zijn behandeld (gemeentelijke administratieve sancties) door de 19 Brusselse gemeenten in 2022, dat is een daling van 6% ten aanzien van 2021.

Fysieke en psychische menselijke integriteit

4.009

4 009 diefstallen met geweld zonder wapen zijn geregistreerd door de politie in de openbare ruimte van het BHG in 2022. Dat is 44% van de geregistreerde feiten in België. 

1/5

1 inwoner op 5 beweert het afgelopen jaar slachtoffer te zijn geweest van discriminatie in het BHG (Gewestelijke veiligheidsenquête 2022).

27%

27% van de slachtoffers die tussen 2017 en 2022 zijn opgevangen in het Brusselse Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG), zijn jonger dan 18 jaar.

Lees meer

22%

22% van de Brusselse vrouwen zegt het voorbije jaar slachtoffer te zijn geweest van intimidatie op straat (tegenover 10% van de Brusselse mannen), volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête van 2022.

339 feiten

339 feiten van discriminatie zijn geregistreerd door de politie in het BHG, dat is 21% van alle op het Belgische grondgebied geregistreerde gevallen. 

19%

Een toename van 19% van gevallen van seksueel geweld is geregistreerd door de politie in de openbare ruimte in 2022 (ten aanzien van 2015).

Lees meer

Polarisering en radicalisering

1/7

1 inwoner op 7 beweert het afgelopen jaar geconfronteerd te zijn geweest met polariserende meningen (Gewestelijke veiligheidsenquête 2022).

95%

95% van de geregistreerde Brusselaars bij het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD) zijn dat vanwege islamitisch extremisme (december 2022). 

11

11 ‘terrorismedossiers’ zijn toegekomen bij het Correctioneel parket van Brussel in 2022 (-84% ten aanzien van 2015).

Lees meer

109

109 gevallen van geweld tegen personen die bekleed zijn met openbaar gezag zijn geregistreerd door de politie in het BHG. Dat is 38% van de geregistreerde feiten in België in 2022.

1/5

1 geval op 5 van feiten van smaad en van agressie/rebellie ten aanzien van een persoon met een openbaar statuut wordt afgesloten met een alternatieve maatregel.

Lees meer

Drugs en verslavingen

1/3

Meer dan 1 Brusselse inwoner op 3 verklaart vaak of altijd geconfronteerd te worden met drugsgebruik in de openbare ruimte (Gewestelijke veiligheidsenquête 2022).

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 van de geregistreerde feiten door de politie in het BHG in 2022 betreffende drugs: Drugsbezit (6 328 feiten) > Openbare dronkenschap (2 624 feiten) > Drugshandel (1 554 feiten).

47%

47% van de gevallen van drugsbezit zijn afgesloten zonder strafrechtelijke vervolging door het Correctioneel parket van Brussel om redenen van opportuniteit (2022).

Lees meer

+28%

+28% cocaïneresten in het afvalwater in het BHG ten aanzien van 2021.

Na een afname gedurende de laatste 3 jaar is er een toename van distributie van injectiemateriaal ten aanzien van 2021.

Lees meer

Mensenhandel en mensensmokkel

46 feiten

46 feiten van mensenhandel die werden geregistreerd door de politie hebben betrekking op seksuele uitbuiting in 2022 (+53% ten aanzien van 2021).

+169%

Een toename van het aantal dossiers van seksuele uitbuiting toegekomen bij het Correctioneel parket van Brussel in 2022 ten aanzien van 2015. 

16

Voor 16 van de 64 dossiers betreffende seksuele uitbuiting die het Brusselse parket in 2022 afsloot, is een procedure opgestart.

Lees meer

136 dossiers

136 dossiers van ‘kinderpornografie’ zijn toegekomen bij het Correctioneel parket van Brussel in 2022, zijnde een afname van 43% ten aanzien van 2021.

Lees meer

Eigendomsdelicten

1/10

1 op 10 pendelaars zegt slachtoffer te zijn geweest van diefstal van persoonlijke eigendommen in het BHG in het afgelopen jaar (Gewestelijke veiligheidsenquête 2022). 

30%

30% van de inwoners zegt vaak of altijd te maken te hebben met vandalisme in de openbare ruimte in het BHG (Gewestelijke veiligheidsenquête 2022).

14.080

14 080 feiten van zakkenrollerij zijn geregistreerd door de politie in 2022 (+42% ten aanzien van 2022).

Lees meer

+25%

+25% fietsendiefstallen is gesignaleerd via Police-on-web (1 713 feiten in 2021).

Het aantal woninginbraken nam toe ten aanzien van 2021 (7 008 feiten geregistreerd door de politie, +11%).

794

794 woningtoezichten zijn aangevraagd via Police-on-web (+2% ten aanzien van 2021).

Lees meer

Mobiliteit en Verkeersveiligheid

398.070

398 070 geregistreerde snelheidsovertredingen door de politie, +23% ten aanzien van 2021.

85%

Van de 85% van de alcoholovertredingen geregistreerd door de politie is de overtreder een man.

1,8%

1,8% van de alcoholcontroles uitgevoerd in het kader van de BOB-campagnes was positief in 2022.

Lees meer

592

592 diefstallen met geweld zonder wapen op het openbaar vervoer werden geregistreerd door de politie in 2022, namelijk 69% van de feiten gepleegd in België.

4884

4 884 verkeersongevallen met lichamelijke letsels in 2022, dat is een toename van 18% ten aanzien van 2021. 

Het aantal gewonde stepgebruikers neemt sterk toe (700, +70% ten aanzien van 2021).

Lees meer

Milieu en overlast

816

De politie registreerde 816 feiten van nachtlawaai, een stijging van 20% ten aanzien van 2021.

65%

65% van de pendelaars zegt vaak of altijd te maken te hebben met een gebrek aan netheid in de openbare ruimte in het BHG volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2022.

3.206

3 206 pv’s op vlak van afval werden behandeld door Leefmilieu Brussel (+5% ten aanzien van 2021).

Lees meer

+45%

Een stijging van 45% betreffende ‘dierenwelzijn’ werd geregistreerd door de politie in 2022, ten aanzien van 2021. 

101

101 pv’s ‘dierenwelzijn’ werden ontvangen door Leefmilieu Brussel (+15% ten aanzien van 2021), waarvan er 3 door het parket werden vervolgd.

1/3

3 op de 10 inwoners mijden "vaak" of "altijd" trein- en metrostations uit angst voor agressie/diefstal/overlast volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2022.  

Lees meer

Smokkel en fraude

40%

Meer dan 40% van de inwoners van het BHG geeft aan slachtoffer te zijn geweest van poging tot oplichting via het internet in het afgelopen jaar volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête. 

-24%

Het aantal feiten van identiteitsfraude (1 548) geregistreerd door de politie neemt af sinds 2019 (-24%).

+41%

Binnen feiten van cybercriminaliteit geregistreerd door de politie, blijft informaticabedrog (7 828 feiten) sterk stijgen (+41% ten aanzien van 2021).

Lees meer

72%

72% van de zaken cybercriminaliteit (1 743) zijn het voorwerp van een behandeling zonder strafvervolging bij het Brussels correctioneel parket in 2022.

1.547

1 547 witwasdossiers zijn toegekomen bij het Correctioneel parket van Brussel in 2022 (+7% ten aanzien van 2021).

18

18 van de 35 zaken betreffende criminele organisaties werden vervolgd door het Brussels correctioneel parket in 2022. 

Lees meer

Crisisbeheer en veerkracht

51%

51% van de inwoners van het BHG zegt nooit geconfronteerd te zijn geweest met rellen in het afgelopen jaar volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête. 

Stijging van 15% opdrachten van ambulanciers ten aanzien van 2021 (104 319 opdrachten) en van 13% voor de brandweer (16 542 opdrachten) uitgevoerd door de DBDMH.

Het aantal oefeningen in crisisbeheer neemt toe van 2 in 2021 tot 6 in 2022.

Lees meer

76

76 activeringen van het gewestelijk crisiscentrum in 2022, dat is een toename (7 in 2020 en 73 en 2021).

45

45 incidenten zijn geregistreerd voor het BHG op het vlak van crisisbeheer in 2022, waaronder 3 afkondigingen van gemeentelijke fases en 1 afkondiging van een provinciale fase.

4

4 waarschuwingsfases voor extreme hitte en ozon werden in werking gezet in 2022. 

Lees meer

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!