Feiten en cijfers

Hier vindt u kerncijfers over de veiligheid in het Brussels Gewest. Ze zijn afkomstig uit het Jaarverslag van het Observatorium van safe.brussels, waarin u meer informatie over de verschillende behandelde thema's terugvindt.

Algemeen beeld

684.333

684.333 verkeersovertredingen en 152.131 gerechtelijke misdrijven geregistreerd door de politie in het BHG (2021)

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 van de gerechtelijke misdrijven volgens de thema's van het GVPP: eigendomsdelicten > fysieke en psychische integriteit van personen > smokkel en fraude (2021)

-11%

-11%: Daling van de criminaliteit geregistreerd door de politie in 2021 t.a.v. 2020 (-11%), omwille van de sterke daling van inbreuken op de gezondheidsmaatregelen (-56%)

x9

X9: Vernegenvoudiging van het aantal meldingen ontvangen door de politie via "Police-on-web" sinds 2015 (2021)

207.240

207.240 GAS dossiers (Gemeentelijke administratieve sancties) behandeld door de sanctionerende ambtenaren van de 19 Brusselse gemeenten (2021)

+6%

+6%: Stijging van het aantal GAS dossiers in 2021 t.a.v. 2020 gegeven de stijging van het aantal feiten stilstaan en parkeren (+22%), die sterk gedaald waren door de COVID-19 pandemie en de bijhorende verplaatsingsbeperkingen

92%

92% van de GAS dossiers betreffen stilstaan en parkeren (2021)

-8%

-8%: daling van het aantal zaken betreffende volksgezondheid die instromen bij het Correctioneel Parket van Brussel t.a.v. 2020 maar een stijging van andere zaken (+5%) (2021)

+20%

+20%: Sterke stijging van zaken betreffende minderjarigen in gevaar die instromen bij het Brusselse Jeugdparket t.a.v. 2020, toen deze situaties moeilijker op te sporen waren omwille van de lockdowns en gezondheidsmaatregelen (2021)

+53%

+53% bij het Correctionele Parket en +76% bij het Jeugdparket: Forse stijging t.o.v. 2015 in dossiers die verband houden met "familie- en publieke moraal" (inclusief seksueel geweld) (2021)

Fysieke en psychische menselijke integriteit

+45%

+45% (aanrandig van de eerbaarheid) en +29% (verkrachtingen): Sterke stijging van seksueel geweld door de politie sinds 2015 (2021)

5.843

5.843 feiten van fysiek geweld in de openbare ruimte geregistreerd door de politie in het BHG (2021): stijging t.a.v. 2020 met een frequenter gebruik van deze ruimte in vergelijking met 2020 (+8%)

3 faits

3 feiten van cyberpesten worden dagelijks door de politie geregistreerd in het BHG (2021)

Lees meer

4.655

4.655 feiten van intrafamiliaal geweld geregistreerd door de politie in 2021- na lagere cijfers op het hoogtepunt van de pandemie - maar weinig strafrechtelijke vervolgingen (2/3 sepots voor zaken IFG bij het Correctioneel Parket van Brussel). De slachtoffers zijn hoofdzakelijk vrouwen. 

1/3

1/3 feiten van seksueel geweld geregistreerd door de politie betreffen minderjarigen in het BHG (2021)

1/3

1/3 van de dossiers 'discriminatie' geopend door Unia voor het BHG betreffen 'raciale' criteria (2021)

Lees meer

Polarisering en radicalisering

52

52 misdrijven gerelateerd aan 'terrorisme/extremisme/radicalisme' geregistreerd door de politie in het BHG. Daling van 80% tussen 2015 en 2021

Stijging van het aantal personen gevolgd door OCAD voor rechtsextremisme (sinds 2018) en daling voor Foreign Terrorist Fighters sinds 2016 (2021)

139

139 feiten van geweld tegen personen met gezag geregistreerd door de politie in het BHG (2021): +117% t.a.v. 2015 en +29% t.a.v. 2020

Lees meer

46%

46% van de feiten van geweld tegen personen met gezag geregistreerd in België vond plaats in het BHG (2021)

+ de 20%

+ 20% van de zaken van geweld tegen personen met een openbare status (minachting, mishandeling, opstandigheid) wordt afgesloten met alternatieve maatregelen op het niveau van het Correctioneel parket van Brussel (2021)

Lees meer

Drugs en verslavingen

31

31 feiten in verband met drugs en alcohol worden dagelijks geregistreerd door de politie in het BHG (2021)

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 van de feiten betreffende drugs en verslavingen geregistreerd door de politie: beizt van drugs (6.491 feiten)> openbaar dronkenschap (2.279 feiten) > drughandel (1.535 feiten) (2021)

18%

18% van de feiten van drughandel geregistreerd door de politie in België betreffen het BHG- oververtegenwoording van deze feiten- in het bijzonder in de wijken van de 'arme sikkel' (2021)

Lees meer

421

412 GAS dossiers betreffende het bezit of het gebruik van gevaarlijke stoffen zoals lachgas (art. 43.11 van het Algemeen Politiereglement) behandeld door de gemeentelijke sanctionerend ambtenaren (2021)

4

4 op 5 zaken van het beizt van drugs wordt geseponeerd door het Correctioneel Parket van Brussel (2021)

x2

Verdubbeling van residuen van cocaïne gevonden in het afvalwater sinds 2017, wat wijst op een toename van het cocaïnegebruik in het BHG (2021)

Lees meer

Mensenhandel en mensensmokkel

22

22 feiten van economische uitbuiting geregistreerd door de politie in het BHG, een stijging (+57%) t.a.v. 2020 met de herneming van economische activiteiten na de strikte gezondheidsmaatregelen in 2020 (2021)

+42%

+42%: stijging van feiten van illegale arbeid geregistreerd door de politie t.a.v. 2020 in het BHG, met hiermee verbonden de potentiële risico's op economische uitbuiting (2021)

24

24 feiten van seksuele uitbuiting geregistreerd door de politie in het BHG, een daling (-14%) t.a.v. 2020, deze feiten blijven grotendeels verborgen (vormen van privé prostitutie) (2021)

Lees meer

121 faits

121 feiten met betrekking tot kinderpornografie geregistreerd door de politie in het BHG, een stijging (+15%) t.a.v. 2015 (2021)

11/13

11/13 van de slachtoffers van seksuele uitbuiting die opgevangen worden door het gespecialiseerd Brussel centrum Pag-asa zijn vrouwen (2021)

21/29

21/29 van de slachtoffers van economische uitbuiting opgevangen door Pag-asa zijn mannen (2021)

Lees meer

Eigendomsdelicten

1

1 op 4 bedrijven actief in het BHG zegt slachtoffer te zijn geworden van materiële schade 

-20%

-20% sinds 2015: daling van eigendomsdelicten geregistreerd door de politie in het BHG (2021)

4.305

4.305 fietsdiefstallen geregistreerd door de politie (2021): een daling t.a.v. 2020 (-5%) na een continue stijging gedurende meerdere jaren

Lees meer

+22%

+22%: stijging van woninginbraken t.a.v. 2020, met de hervatting van verplaatsingen en activiteiten door de afschaffing van gezondheidsmaatregelen (2021)

1

Tot 1 op 20 woningen ingebroken in minder dichtbevolkte buitenwijken (vs 1 woning op 125 rond het Pentagon) (2021)

17%

17% van de zaken betreffende winkeldiefstal afgesloten met alternatieve maatregelen door het Correctioneel Parket van Brussel (2021)

Lees meer

Mobiliteit en Verkeersveiligheid

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 van de verkeersovertredingen in het BHG: snelheid (324.303 feiten) > Stilstaan en parkeren (187.519 feiten) > Wegcode (55.852 feiten) (2021)

+43%

+43% sinds 2015: stijging van snelheidsovertredingen door de toenemende automatisering van controlemethoden (2021)

-5%

-5% snelheidsovertredingen tussen 2020 en 2021 (invoering van 'Stad 30' en verlaging van de gemiddelde snelheid)

Lees meer

1

1 op 2 positieve alcoholcontroles vindt 's nachts tijdens het weekend plaats (BOB campagnes) (2021)

1

1 op 3 feiten van fysiek geweld in het openbaar vervoer geregistreerd door de politie in België vinden plaats in het BHG (2021)

1000

1000 fietsers gewond bij verkeersongevallen in 2021 (24% van de slachtoffers van verkeersongevallen met lichamelijke letsels), dit zijn er nu meer dan de automobilisten (992 gewond in 2021)

Lees meer

Milieu en overlast

675

675 feiten van nachtlawaai geregistreerd door de politie in het BHG in 2021, een daling t.a.v. 2020 (-11%), met uizondering van enkele drukkere wijken met de opheffing van gezondheidsmaatregelen (Universiteit, Flagey-Malibran, Jacht)

109

109 feiten betreffende tot dierenwelzijn geregistreerd in 2021 in het BHG, +49% t.a.v. 2015

233

233 pv's 'milieu' (afval, milieuvergunning, lawaai, vervuiling, asbest, enz.) en 88 pv's 'dierenwelzijn' verwerkt door Leefmilieu Brussel (2021)

Lees meer

3.046

3.046 pv's op het gebied van afvalbeheer behandeld door Net Brussel, waarvan de helft betrekking heeft op 'zwerfvuil' (weggooien van zakdoeken, sigarettenpeuken, blikjes, enz.) of slecht gesorteerd afval (2021)

+1.057%

+1.057%: sterke en aanhoudende stijging van dossiers inzake lucht- en watervervuiling die instromen bij het Correctioneel Parket van Brussel sinds 2015 (162 zaken in 2021)

90%

90% van de dossiers inzake industrieel afvalbeheer, milieuvergunningen en vervuilling die instromen bij het Correctioneel Parket van Brussel zijn afkomstig van inspectiediensten (2021)

Lees meer

Smokkel en fraude

35%

35% van de Brusselse ondernemingen verklaart minstens een keer slachtoffer te zijn geworden van fraude

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 feiten van fraude geregistreerd door de politie: informaticabedrog (5.435 feiten) > oplichting via het internet (4.438 feiten) > oplichting zonder internet (1.316 feiten) (2021)

+349%

+349%: sterke stijging van oplichting via het internet t.a.v. 2015 volgens de politiestatistieken, een continue stijging (+22% t.a.v. 2020) (2021)

Lees meer

1

1 op 3 feiten van heling geregistreerd in België vindt plaats in het BHG (2021)

961

961 feiten van illegaal wapenbezit (waarvan 245 voor vuurwapens) geregistreerd door de politie in het BHG, maar dalend (-17% sinds 2015 en -9% t.a.v. 2020) (2021)

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 van feiten van smokkel en fraude die instromen bij het Correctioneel Parket van Brussel: wapens (illegale dracht, bezit, enz.) (1.594 zaken) > informaticafraude (1.538 zaken) > witwassen van geld (1.448 zaken) (2021)

Lees meer

Crisisbeheer en veerkracht

13%

13% van de ondernemingen was gedwongen hun activiteiten in 2021 te staken omwille van de pandemie en de gezondheidsmaatregelen (33% voor Horeca)

106.848

106.848 interventies van SIAMU, waarvan 87% medische noodhulp, een stijging t.a.v. 2015 (+26%) en 2020 (+11%) (2021)

olympic-pedestal-svgrepo-com

TOP 3 brandweerinterventies: technische interventies (4.702) > branden (3.304) > valse meldingen (3.295) (2021)

Lees meer

330

330 brandweerinterventies voor overstromingen (2021) 

+50%

+50% evenementen t.a.v. 2020, naar gelang de politiezones (2021)

2x

2x meer Covid besmettingen in 2021 (170.960 gevallen) dan in 2020, maar minder ziekenhuisopnames en overlijdens (andere varianten, vaccinatie, enz.)

Lees meer

1,7

1.7 miljoen vaccinaties toegediend (2021)

2.616.955

2.616.955 COVID-tests afgenomen in het BHG (2021)

Lees meer

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!