Toegankelijkheidsverklaring

Safe.brussels streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig de ordonnantie van 4 oktober 2018 inzake de toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van de gewestelijke overheidsinstanties en de gemeenten.

Overeenstemming

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) verzamelen de normen die toepasselijk zijn inzake de toegankelijkheidsvereisten voor personen met een handicap. Deze regels zijn verdeeld over drie niveaus: A, AA en AAA.

De toegankelijkheid van onze website wordt momenteel gecontroleerd door een externe audit, uitgevoerd door Anysurfer.  

Opmaak van de huidige toegankelijkheidsverklaring

Deze verklaring werd opgesteld op 12 december 2022.
De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 12 december 2022.

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website? 

Safe.brussels 
de Lignestraat 40 
1000 Brussel 

Of via het onlineformulier  


 

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!