Koninklijke Maatschappij

Titel “Koninklijke Maatschappij”

De titel “Koninklijk” is een gunst toegekend door Zijne Majesteit de Koning aan verenigingen die aan bepaalde, strikte voorwaarden voldoen.

Zo moet een vereniging om in aanmerking te komen minstens 50 jaar ononderbroken bestaan, mag ze geen winstoogmerk hebben, moet ze alle eervolle tekens en bewijzen van goed beheer voorleggen, en een gewicht van enig belang hebben wat betreft haar activiteiten en haar sociale impact.

De hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie overhandigt in naam van Zijne Majesteit de Koning de titel “Koninklijk”.

Procedure

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!