Globaal Veiligheids- en Preventieplan

Safe.brussels werkte het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) uit. Safe.brussels coördineert de uitvoering ervan en brengt verslag uit aan de bevoegde autoriteiten: de Gewestelijke Veiligheidsraad  en de Brusselse Regering.

Actieterreinen

Het GVPP vertrekt vanuit het ideaal van een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende veiligheids- en preventieactoren: actoren op het terrein, institutionele actoren en het georganiseerd maatschappelijk middenveld. De burger is een belangrijke partner om de vinger aan de pols te houden over het veiligheidsgevoel in Brussel. De nabijheid en toegankelijkheid van de openbare diensten zijn dan ook belangrijke accenten in het plan.

Het GVPP wil uitdrukkelijk een overkoepelend plan zijn. Het uitwerken van partnerschappen rond thema’s van preventie en veiligheid is dan ook essentieel.

Het plan vormt de basis voor een nieuwe veiligheidsaanpak in ons Gewest, dankzij de complementariteit van de maatregelen en de geëngageerde partners.

Thema's

Transversale doelstellingen

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) omvat vijf overkoepelende doelstellingen De doelstellingen beantwoorden aan uiteenlopende behoeften. Zo is het belangrijk om de plannen rond veiligheidsfenomenen op te volgen, te evalueren en aan te passen aan de huidige beeldvorming. Daarnaast hebben de personen die dagelijks instaan voor de veiligheid van de burgers nood aan opleidingen. Vervolgens is een geïntegreerde aanpak en kennisdeling tussen alle veiligheidsactoren van groot belang. Het GVPP streeft naar een burgergerichte aanpak met sterke focus op communicatie en sensibilisering. Tot slot is het slachtofferonthaal een belangrijke doelstelling. 

Publicaties

Recreatief gebruik van lachgas in de openbare ruim...

Het Observatorium voerde een verkennend onderzoek naar het recreatief gebruik van lachgas in de open...

09.05.2023

Downloaden
publication slide1

Publicaties

Methodologische gids van het Observatorium. Analys...

De methodologische gids van het Observatorium voor de analyse en beeldvorming van veiligheids- en cr...

03.04.2023

Downloaden
publication slide1

Publicaties

Rapportage betreffende initiatieven rond intrafami...

De rapportage betreffende initiatieven rond intrafamiliaal geweld (IFG) in het Brussels Hoofdstedeli...

20.03.2023

Downloaden
publication slide1

Publicaties

Verslag 2021 van het Observatorium

Het jaarverslag presenteert elk jaar een samenvatting van de meest recente cijfers over de veilighei...

24.02.2023

Downloaden
publication slide1

Publicaties

Oudejaarsavond: Stand van zaken van incidenten in ...

Oudejaarsavond is een belangrijke gebeurtenis die elk jaar de brandweer, de medische hulpdiensten en...

16.02.2023

Downloaden
publication slide1

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!