Globaal Veiligheids- en Preventieplan

banner top image

Brussel Preventie & Veiligheid (BPV) werkte het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) uit. BPV coördineert de uitvoering ervan en brengt verslag uit aan de bevoegde autoriteiten: de Gewestelijke Veiligheidsraad  en de Brusselse Regering.

Actieterreinen

Het GVPP vertrekt vanuit het ideaal van een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende veiligheids- en preventieactoren: actoren op het terrein, institutionele actoren en het georganiseerd maatschappelijk middenveld. De burger is een belangrijke partner om de vinger aan de pols te houden over het veiligheidsgevoel in Brussel. De nabijheid en toegankelijkheid van de openbare diensten zijn dan ook belangrijke accenten in het plan.

Het GVPP wil uitdrukkelijk een overkoepelend plan zijn. Het uitwerken van partnerschappen rond thema’s van preventie en veiligheid is dan ook essentieel.

Het plan vormt de basis voor een nieuwe veiligheidsaanpak in ons Gewest, dankzij de complementariteit van de maatregelen en de geëngageerde partners.

Thema's

Transversale doelstellingen

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) omvat vijf overkoepelende doelstellingen De doelstellingen beantwoorden aan uiteenlopende behoeften. Zo is het belangrijk om de plannen rond veiligheidsfenomenen op te volgen, te evalueren en aan te passen aan de huidige beeldvorming. Daarnaast hebben de personen die dagelijks instaan voor de veiligheid van de burgers nood aan opleidingen. Vervolgens is een geïntegreerde aanpak en kennisdeling tussen alle veiligheidsactoren van groot belang. Het GVPP streeft naar een burgergerichte aanpak met sterke focus op communicatie en sensibilisering. Tot slot is het slachtofferonthaal een belangrijke doelstelling. 

Publicaties

Safe.brussels publiceert de resultaten van haar tw...

Safe.brussels publiceert de resultaten van haar tweede gewestelijke veiligheidsenquête (GVE) onder i...

08.07.2022

Downloaden
publication slide1

Publicaties

Stand van zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gew...

‘Needle spiking’ krijgt sinds kort veel aandacht in de pers.  Brussel Preventie en Veiligh...

06.07.2022

Downloaden
publication slide1

Publicaties

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maa...

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie publiceert BPV de resultaten...

17.05.2022

Downloaden
publication slide1

Publicaties

Verslag 2020 van het Observatorium

Dit nieuwe ontwerp van het Verslag 2020 beoogt een betere leesbaarheid. Het kan op verschillende niv...

18.01.2022

Downloaden
publication slide1

Publicaties

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van ...

Het jaar 2020 was een bijzonder jaar. 28 mei 2020 vierde Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) haar ...

16.12.2021

Downloaden
publication slide1

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!