Globaal Veiligheids- en Preventieplan

Safe.brussels werkte het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) uit. Safe.brussels coördineert de uitvoering ervan en brengt verslag uit aan de bevoegde autoriteiten: de Gewestelijke Veiligheidsraad  en de Brusselse Regering.

Actieterreinen

Het GVPP vertrekt vanuit het ideaal van een doorgedreven samenwerking tussen de verschillende veiligheids- en preventieactoren: actoren op het terrein, institutionele actoren en het georganiseerd maatschappelijk middenveld. De burger is een belangrijke partner om de vinger aan de pols te houden over het veiligheidsgevoel in Brussel. De nabijheid en toegankelijkheid van de openbare diensten zijn dan ook belangrijke accenten in het plan.

Het GVPP wil uitdrukkelijk een overkoepelend plan zijn. Het uitwerken van partnerschappen rond thema’s van preventie en veiligheid is dan ook essentieel.

Het plan vormt de basis voor een nieuwe veiligheidsaanpak in ons Gewest, dankzij de complementariteit van de maatregelen en de geëngageerde partners.

Globaal Veiligheids- en Preventieplan

Thema's

Transversale doelstellingen

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) omvat vijf overkoepelende doelstellingen De doelstellingen beantwoorden aan uiteenlopende behoeften. Zo is het belangrijk om de plannen rond veiligheidsfenomenen op te volgen, te evalueren en aan te passen aan de huidige beeldvorming. Daarnaast hebben de personen die dagelijks instaan voor de veiligheid van de burgers nood aan opleidingen. Vervolgens is een geïntegreerde aanpak en kennisdeling tussen alle veiligheidsactoren van groot belang. Het GVPP streeft naar een burgergerichte aanpak met sterke focus op communicatie en sensibilisering. Tot slot is het slachtofferonthaal een belangrijke doelstelling. 

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!