Polarisering en radicalisering

Omkadering van het thema

Na de aanslagen in Brussel blijven de fenomenen van polarisering25, radicalisering26 en extremisme27 actuele thema’s binnen de samenleving en vormen ze nieuwe uitdagingen. De crisissen die we doormaken (socio-economisch, op het vlak van gezondheid, migratie enz.) en de daaruit voortvloeiende protestbewegingen zijn een vruchtbare voedingsbodem voor polarisering, met een groot risico op instrumentalisering door allerhande gewelddadige extremistische groeperingen. 


Het rechts-extremisme is daar een goed voorbeeld van. Sinds de asielcrisis van 2015 en de terroristische aanslagen van 2016 zien we hier een duidelijke heropleving van in België en in Europa. Tegelijkertijd blijft ook de jihadistische beweging actief. Bovendien wordt het probleem van de teruggekeerde strijders nu nog vergroot omdat we moeten instaan voor de tenlasteneming, het toezicht en de re-integratie in de maatschappij van mensen die veroordeeld zijn voor terroristische daden. Ook extreemlinkse, anarchistische en ecoterroristische groeperingen zijn niet te onderschatten. 

In de fase vóór het gewelddadig extremisme moeten we een betere kijk krijgen op de fenomenen van polarisering binnen onze maatschappij een inzicht te krijgen in de dynamieken en factoren van gewelddadige radicalisering. Daarbij horen ook de risico’s op het vlak van de binnenlandse veiligheid gelinkt aan ideeën die de wereld worden ingestuurd door protestgroepen die pleiten voor of hun toevlucht nemen tot geweld. Hoewel ze niet noodzakelijk gekend zijn als extremistische entiteiten, kunnen deze bewegingen rechtstreeks of onrechtstreeks (instrumentalisering van hun ideeën) leiden tot verstoringen van de openbare orde. Bovendien is de polarisering tussen bepaalde lagen van de bevolking en de personen die een beroep van algemeen belang uitoefenen (ordediensten, brandweer, controleurs enz.) een specifiek aandachtspunt voor het Gewest. 


Er moet worden gelet op de prevalentie van haatboodschappen in het openbaar en zeker op het internet. Met hun discours en recruteringsmethoden willen extremisten immers aanzetten tot gewelddadige radicalisering en een impact hebben op de sociale dynamiek (type, doelgroepen enz.).

Download de thematische maatregelen

Lees meer

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen hun acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Verwezenlijkingen

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Jaarverslag 2021 : Onze veiligheid even belangrijk als onze vrijheid

30.12.2022

Lees meer over Jaarverslag 2021 : Onze veiligheid even belangrijk als onze vrijheid

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Internationale dag ter herdenking en eerbetoon aan de slachtoffers van terrorisme

19.08.2022

Lees meer over Internationale dag ter herdenking en eerbetoon aan de slachtoffers van terrorisme

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Lees meer over Verslag 2020 van het Observatorium

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

16.12.2021

Lees meer over « Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen - Gendergerelateerd geweld

25.11.2021

Lees meer over Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen - Gendergerelateerd geweld

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Racisme bestrijden is een zaak van iedereen: #BrusselsYouCanDoIt

22.11.2021

Lees meer over Racisme bestrijden is een zaak van iedereen: #BrusselsYouCanDoIt

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02.03.2021

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Kick-off van het Europese project SECU4ALL

21.01.2021

Lees meer over Kick-off van het Europese project SECU4ALL

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Het Europese partnerschap ‘Security in Public Spaces’, een onderdeel van de Stedelijke Agenda van de Euro...

19.01.2021

Lees meer over Het Europese partnerschap ‘Security in Public Spaces’, een onderdeel van de Stedelijke Agenda van de Europese Unie, publiceert zijn finale actieplan!

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Jaarverslag 2019 van BPV

01.07.2020

Lees meer over Jaarverslag 2019 van BPV

Partners

BRUSAFE
Leefmilieu Brussel
COCOF
COCOM
Brusselse gemeenten
FWB
OCAD
Geïntegreerde politie
GOB
MIVB
Veiligheid van de Staat
Unia
VGC
Vlaamse Overheid (Afdeling Justitiehuizen)

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!