Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Terugblik op de studiedag: extremisme en mentale gezondheid

07.11.2023

Op 26 oktober 2023 had safe.brussels de eer om samen met de Duitstalige organisatie 'Wegweiser Ostbelgien' een studiedag te organiseren met de titel 'Extremisme en mentale gezondheid'. Het evenement vond plaats in de lokalen van safe.brussels en bracht een dertigtal deelnemers met diverse achtergronden bij elkaar. Wat hen verbindt? Hun engagement in de strijd tegen radicalisering en het bevorderen van de veiligheid. 

Onder de deelnemers bevonden zich zowel preventiemedewerkers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als vertegenwoordigers uit de gemeenten en politiezones van de Duitstalige gemeenschap. Bovendien waren experten van organisaties zoals het OCAD, de GGC, het CAPREV, de FOD Binnenlandse Zaken en het Justitiehuis van Eupen aanwezig om hun expertise en visie toe te lichten.

De dag ging van start met een presentatie van het OCAD over 'De psychische problematiek' en meer bepaald de uitdagingen op het vlak van mentale gezondheid gelinkt aan extremisme. Vervolgens namen twee vooraanstaande psychologen het woord om de psychologische aspecten van radicalisering toe te lichten. Mevrouw Fabienne Glowacz, professor en klinisch psychologe, presenteerde een diepgaande analyse van 'mentale gezondheid, terrorisme en gewelddadige radicalisering'. Mevrouw Laura Comito, psychologe in een penitentiaire inrichting, deelde op haar beurt haar kennis over de 'Strijd tegen radicalisering in gevangenissen'.

De dag werd afgesloten met een aantal presentaties over de situatie op het terrein. Medewerkers van Wegweiser Ostbelgien en een Information Officer lichtten praktische cases en bestaande tools toe. Dat leidde tot enorm verrijkende uitwisselingen met de deelnemers van het platform en voegde een concrete dimensie aan de strijd tegen radicalisering toe. 

Dankzij het engagement, de expertise en de medewerking van alle deelnemers werd het evenement een groot succes. Meer dan ooit willen we samen preventief extremisme bestrijden en de uitdagingen in verband met mentale gezondheid in die context beter begrijpen.

Dit evenement werd georganiseerd door safe.brussels in het kader van de uitwerking van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan en meer bepaald van thema 2: Polarisering en radicalisering. Meer weten over dit thema en de concrete maatregelen die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zijn partners uitwerken? Klik dan op deze link: https://safe.brussels/nl/polarisering-en-radicalisering

 

Terugblik op de studiedag: extremisme en mentale gezondheid

Verwante artikels

DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestDEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

07.06.2019

Lees meer over Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!