Publicaties

Safe.brussels publiceert een brede waaier aan publicaties. Voor haar partners, voor de overheid en voor het grote publiek.

Een greep uit de publicaties:

  • Het jaarverslag van safe.brussels, met alle verwezenlijkingen en activiteiten van de instelling.
  • Het jaarlijks verslag van het Observatorium dat terugkerende gegevens onder de loep neemt. Deze data is bijvoorbeeld afkomstig van politie, justitie en gemeenten (gemeentelijke administratieve sancties (GAS)). 
  • De thematische katernen bevatten diepgaande analyses over specifieke veiligheidskwesties.
  • De gewestelijke veiligheidsenquête evalueert om de twee jaar het veiligheidsgevoel en de aantasting van de veiligheid – overlast, misdrijven en misdaden – op het Brussels grondgebied.
  • Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 – goedgekeurd door de Brusselse regering op 14 januari 2021 – vormt het strategisch referentiekader 2021-2024 voor alle actoren die werken rond preventie- en veiligheidsmateries in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jouw mening telt! Feedback over onze publicaties is welkom via het onlineformulier

Fietsdiefstal in het Brussels Gewest: safe.brussels publiceert een nieuwe analyse in samenwerking met de diensten van de Directie Coördinatie en Ondersteuning van de Federale Politie in Brussel

Safe.brussels stelt met trots haar allereerste gedetailleerde analyse voor over fietsdiefstal in het Brussels Gewest. Deze studie, die in samenwerking met de diensten van de Directie Coördinatie en Ondersteuning van de Federale Politie in Brussel werd opgemaakt, is voortaan volledig beschikbaar op de website van safe.brussels.Het BHG is koploper: steeds meer mensen op de fietsDe analyse legt de na...

Lees meer

Mobiliteit en verkeersveiligheid
04.06.2024

LGBTQIA+foob geweld: een overzicht van de situatie in het Brussels Gewest

Naar aanleiding van de internationale dag tegen homofobie en transfobie stelt safe.brussels in avant-première nieuwe gegevens voor omtrent LGBTQIA+-foob geweld in het Brussels Gewest. Verzameld door de vzw RainbowHouse Brussels, in samenwerking met equal.brussels en safe.brussels, werpen deze gegevens een licht op LGBTQIA+-fobe daden die gepleegd worden in het Brussels Gewest en die niet vaak geme...

Lees meer

Aantasting van de menselijke integriteit
17.05.2024

Jaarverslag van het Observatorium

Het jaarverslag van het Observatorium geeft een overzicht van de beschikbare gegevens over veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het wil zowel visueel als synthetisch zijn en een algemeen en thematisch beeld schetsen van de criminaliteitsfenomenen door gebruik te maken van verschillende bronnen.Op die manier maakt dit document het mogelijk om tendensen in problematieken te identi...

Lees meer

Veiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimte
Aantasting van de menselijke integriteit
Eigendomsdelicten
Drugs en verslavingen
Milieu en overlast
Crisisbeheer en veerkracht
Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaad
Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren
Mobiliteit en verkeersveiligheid
Polarisering en radicalisering
Mensenhandel en fraude
Mensenhandel en mensensmokkel
16.05.2024

Oudejaarsnacht Oudejaarsnacht: De cijfers van incidenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Oudejaarsnacht is een belangrijke gebeurtenis die elk jaar de brandweer, de medische hulpdiensten en devpolitie mobiliseert. Dit feestelijke evenement vergt een aanzienlijke voorbereiding wat betreft risicoanalyse, beveiliging van openbare plaatsen en personeelsbeheer. Het vereist ook een interventiestrategie en een goede coördinatie tussen de verschillende disciplines en met de preventiediensten ...

Lees meer

Crisisbeheer en veerkracht
15.02.2024

Activiteitenverslag van de Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie

In dit document wordt verslag uitgebracht over de activiteiten geleid door de hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie van november 2022 tot oktober 2023.

Lees meer

01.02.2024

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!