Publicaties

Safe.brussels publiceert een brede waaier aan publicaties. Voor haar partners, voor de overheid en voor het grote publiek.

Een greep uit de publicaties:

  • het jaarverslag van safe.brussels, met alle verwezenlijkingen en activiteiten van de instelling.
  • Het jaarlijks verslag van het Observatorium dat terugkerende gegevens onder de loep neemt. Deze data is bijvoorbeeld afkomstig van politie, justitie en gemeenten (gemeentelijke administratieve sancties (GAS)). 
  • De thematische katernen bevatten diepgaande analyses over specifieke veiligheidskwesties.
  • De gewestelijke veiligheidsenquête evalueert om de twee jaar het veiligheidsgevoel en de aantasting van de veiligheid – overlast, misdrijven en misdaden – op het Brussels grondgebied.
  • Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 – goedgekeurd door de Brusselse regering op 14 januari 2021 – vormt het strategisch referentiekader 2021-2024 voor alle actoren die werken rond preventie- en veiligheidsmateries in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Jouw mening telt! Feedback over onze publicaties is welkom via info@bpv.brussels

Activiteitenverslag 2021 van de Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie

Terugblik op de acties genomen door de Hoge ambtenaar van de Brusselse Agglomeratie.  Naar aanleiding van de aanbevelingen die het Brussels Parlement op 5 maart jongstleden bij afloop van de wer...

30.01.2023

Jaarverslag 2021 : Onze veiligheid even belangrijk als onze vrijheid

Safe.brussels maakt deel uit van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) en bevraagt het hele jaar door inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) om informatie – zowel kwantitatie...

Aantasting van de menselijke integriteit
Eigendomsdelicten
Drugs en verslavingen
Milieu en overlast
Crisisbeheer en veerkracht
Mobiliteit en verkeersveiligheid
Polarisering en radicalisering
DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Mensenhandel en fraude
30.12.2022

Safe.brussels publiceert de resultaten van haar tweede gewestelijke enquête die peilt naar het veiligheidsgevoel en slachtofferschap bij de inwoners, pendelaars en toeristen in Brussel

Safe.brussels publiceert de resultaten van haar tweede gewestelijke veiligheidsenquête (GVE) onder inwoners, pendelaars en toeristen in het Brussels Gewest. Uit de resultaten van die enquête, die in 2...

Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren
08.07.2022
Downloaden Vraag een exemplaar

Stand van zaken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aanbevelingen

‘Needle spiking’ krijgt sinds kort veel aandacht in de pers.  Brussel Preventie en Veiligheid mobiliseert het Observatorium om veiligheidsfenomenen die in de actualiteit komen op te volgen e...

Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren
06.07.2022

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie publiceert BPV de resultaten van een analyse over LGBTQIA+-foob geweld in het Brussels Gewest. Het Observatorium van BPV maakte ...

Aantasting van de menselijke integriteit
Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen
Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren
DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
17.05.2022

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!