Publicaties

Safe.brussels publiceert een brede waaier aan publicaties. Voor haar partners, voor de overheid en voor het grote publiek.

Een greep uit de publicaties:

  • Het jaarverslag van safe.brussels, met alle verwezenlijkingen en activiteiten van de instelling.
  • Het jaarlijks verslag van het Observatorium dat terugkerende gegevens onder de loep neemt. Deze data is bijvoorbeeld afkomstig van politie, justitie en gemeenten (gemeentelijke administratieve sancties (GAS)). 
  • De thematische katernen bevatten diepgaande analyses over specifieke veiligheidskwesties.
  • De gewestelijke veiligheidsenquête evalueert om de twee jaar het veiligheidsgevoel en de aantasting van de veiligheid – overlast, misdrijven en misdaden – op het Brussels grondgebied.
  • Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) 2021-2024 – goedgekeurd door de Brusselse regering op 14 januari 2021 – vormt het strategisch referentiekader 2021-2024 voor alle actoren die werken rond preventie- en veiligheidsmateries in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Jouw mening telt! Feedback over onze publicaties is welkom via het onlineformulier

Recreatief gebruik van lachgas in de openbare ruimte in het BHG

Het Observatorium voerde een verkennend onderzoek naar het recreatief gebruik van lachgas in de openbare ruimte in het BHG. De aanleiding voor dit onderzoek was het toenemend aantal ontploffingen in d...

Drugs en verslavingen
09.05.2023

Methodologische gids van het Observatorium. Analyse en beeld van de fenomenen (tweede editie)

De methodologische gids van het Observatorium voor de analyse en beeldvorming van veiligheids- en criminaliteitsfenomenen is geactualiseerd. Deze bundelt voor de lezers de methodologische beschouwinge...

Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren
03.04.2023

Rapportage betreffende initiatieven rond intrafamiliaal geweld (IFG)

De rapportage betreffende initiatieven rond intrafamiliaal geweld (IFG) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omvat een opvolgingsverslag op de resolutie van het Brussels Parlement van 5 juni 2020 in ...

Aantasting van de menselijke integriteit
20.03.2023

Verslag 2021 van het Observatorium

Het jaarverslag presenteert elk jaar een samenvatting van de meest recente cijfers over de veiligheid in het Gewest. Het doelpubliek van deze publicatie zijn de autoriteiten, partners en algemene bevo...

Veiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimte
Aantasting van de menselijke integriteit
Eigendomsdelicten
Drugs en verslavingen
Milieu en overlast
Crisisbeheer en veerkracht
Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren
Mobiliteit en verkeersveiligheid
Polarisering en radicalisering
Mensenhandel en fraude
Mensenhandel en mensensmokkel
24.02.2023
Downloaden Vraag een exemplaar

Oudejaarsavond: Stand van zaken van incidenten in het Brusselse Gewest

Oudejaarsavond is een belangrijke gebeurtenis die elk jaar de brandweer, de medische hulpdiensten en de politie mobiliseert. Dit feestelijke evenement vergt een aanzienlijke voorbereiding wat betreft ...

Crisisbeheer en veerkracht
Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren
16.02.2023

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!