Drugs en verslavingen

Omkadering van het thema

Drugsgebruik en, in het algemeen, de ontwikkeling van verslavingen die veiligheidsproblemen met zich meebrengen, vormen belangrijke aandachtspunten voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het stedelijke, dynamische, dichtbevolkte, feestelijke en jeugdige karakter van het Gewest maakt het tot een omgeving waar drugs- of alcoholgebruik en de daarmee samenhangende gevolgen voor de veiligheid niet mogen worden verwaarloosd. 


Volgens de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018 zegt 26% van de Brusselaars vaak of altijd last te hebben van feiten van openbare dronkenschap en 23% van feiten van drugsgebruik en -handel. Deze probleemsituaties zijn voelbaar in het dagelijkse leven en kunnen een weerslag hebben op de perceptie van de leefomgeving en op het veiligheidsgevoel van de burgers. De laatste jaren tonen de politiestatistieken ook een toename van het aantal geregistreerde feiten van drugshandel (1.541 feiten in 2019, +28% ten opzichte van 2015) maar ook van drugsbezit (6.479 feiten in 2019, +18% ten opzichte van 2015). Deze feiten zijn dan wel sterk afhankelijk van het proactief optreden van de politie en van het controlebeleid en moeten dus met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Toch wijzen ze op het bestaan van een zeer aanwezige drugsmarkt op het Brussels grondgebied. De productie van verdovende middelen zoals cannabis en synthetische drugs, maar ook import- en exportactiviteiten (met name van grote hoeveelheden cocaïne en cannabis) wijzen op hun beurt op het bestaan van een lokale realiteit die het aanbod versterkt. 


Het verband tussen deze fenomenen en andere veiligheidsproblemen moet uiteraard als een aandachtspunt worden beschouwd. Dit is met name het geval voor rijden onder invloed, waarvoor de cijfers tussen 2015 en 2019 aanzienlijk stijgen (3.905 alcoholgerelateerde verkeersovertredingen in 2019, +184% ten opzichte van 2015, en 424 drugsgerelateerde overtredingen, +57% ten opzichte van 2015). Bovendien kan de problematiek van verdovende middelen in verband worden gebracht met verschillende vormen van geweld en illegale handel (cf. thema 8 ‘Fraude en smokkel’). 
Iedereen kan te maken krijgen met problemen rond drugsgebruik en verslavingen. Mensen in een precaire situatie (daklozen, mensen zonder papieren, mensen die de gevangenis net hebben verlaten) worden beschouwd als een uiterst kwetsbare doelgroep voor wie aangepaste maatregelen noodzakelijk zijn: een betere behandeling (bv. via het oprichten van een laagdrempelig geïntegreerd centrum28) en maatregelen die hun sociale (onder meer toegang tot huisvesting) of socioprofessionele (her) inschakeling mogelijk maken. Er moet dan wel rekening worden gehouden met de openbare ruimte in het algemeen. Bepaalde omgevingen, zoals gevangenissen, scholen, maar ook de virtuele ruimte vormen plaatsen waar een aangepaste en specifieke aanpak moet worden ontwikkeld. 


Deze problemen verzwakken de jeugd van bepaalde wijken, die direct en indirect te lijden heeft onder de neveneffecten van de drugshandel. Daarom moet er op het gebied van veiligheid en preventie speciale aandacht worden besteed aan minderjarigen die het slachtoffer zijn van drugshandel. De neveneffecten van drugshandel dragen ook bij tot een wijdverspreid gevoel van onveiligheid in de wijken waar het plaatsvindt. Het leidt tot geluidsoverlast en confrontaties en het beïnvloedt de leefbaarheid van de openbare ruimte. Verslavingsproblematieken (het gebruik van verdovende middelen (prevalentie, type, wijze) en de handel in middelen) zijn zeer heterogeen en om die problemen aan te pakken moeten maatregelen worden uitgewerkt die focussen op preventie, bijstand, risicobeperking (betere toegankelijkheid tot onthaalcentra, opleiding aangepast aan de teams op het werkveld, diversificatie van het aanbod), sociale (her)inschakeling en repressie. Dit zijn stuk voor stuk pijlers die als essentieel worden beschouwd voor een coherent drugs- en verslavingsbeleid. 
 

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Verwezenlijkingen

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Internationale dag ter voorkoming van overdosis

19.08.2022

Lees meer over Internationale dag ter voorkoming van overdosis

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Lees meer over Verslag 2020 van het Observatorium

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

16.12.2021

Lees meer over « Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Het Brussels Gewest onthult het toekomstige geïntegreerde opvangcentrum voor druggebruikers

12.10.2021

Lees meer over Het Brussels Gewest onthult het toekomstige geïntegreerde opvangcentrum voor druggebruikers

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Lancering prijs David Yansenne 2021

08.09.2021

Lees meer over Lancering prijs David Yansenne 2021

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02.03.2021

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Jaarverslag 2019 van BPV

01.07.2020

Lees meer over Jaarverslag 2019 van BPV

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumpti...

24.06.2020

Lees meer over SOLIDIFY Reinforcing Harm Reduction Strategies at the Local Level – the Role of Supervised Drug Consumption Facilities

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Nieuwe publicatie: een gewestelijke visie op de behandeling met opiaatvervangende middelen

23.06.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: een gewestelijke visie op de behandeling met opiaatvervangende middelen

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

11.02.2020

Lees meer over Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Jaarverslag 2018

21.01.2020

Lees meer over Jaarverslag 2018

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

01.12.2019

Lees meer over Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Ons jaarverslag 2018 staat online

28.11.2019

Lees meer over Ons jaarverslag 2018 staat online

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Eerste katern van het Observatorium focust op drugsverslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.04.2019

Lees meer over Eerste katern van het Observatorium focust op drugsverslavingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

14.12.2018

Lees meer over Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Verslag 2016-2017 BOPV

16.10.2018

Lees meer over Verslag 2016-2017 BOPV

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Het Verslag 2016-2017 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

16.10.2018

Lees meer over Het Verslag 2016-2017 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

02.02.2017

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Het Verslag 2015 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

11.04.2015

Lees meer over Het Verslag 2015 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Icon (SVG)

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!