Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Informatiesessie over de wet van 15 januari 2024

12.04.2024

In het kader van de strijd tegen ondermijnende criminaliteit, met inbegrip van de strijd tegen drugshandel, heeft safe.brussels een informatiesessie georganiseerd over de wet van 15 januari 2024. Deze wet, naar een wetsontwerp van de minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, betekent een belangrijke stap voorwaarts voor de lokale overheden.

De vertegenwoordigers van de Coördinatie- en steundirectie Brussel (CSD), via de voorziening ARIEC (Arrondissementeel Regionale Informatie- en Expertisecentrum), en de afgevaardigden van de Directie Integriteitsbeoordeling voor Openbare Besturen (DIOB) van de FOD Binnenlandse Zaken, kwamen de nieuwe wet presenteren en verklaren. Deze wet breidt de middelen uit van lokale overheden in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit.
 


De kern van de wet is de bestuurlijke handhaving. Hiermee krijgen de gemeenten een grotere bevoegdheid inzake het controleren en sluiten van handelszaken die betrokken zijn bij criminele activiteiten. Een koninklijk besluit (ter uitvoering van de voornoemde wet) dat weldra gepubliceerd zal worden, zal een opsomming geven van de sectoren en economische activiteiten waarbij betrokken personen aan een integriteitsonderzoek kunnen worden onderworpen.

Gemeentelijk personeel kan dan, onder toezicht van de burgemeester, een integriteitsonderzoek instellen in samenwerking met de lokale politie, het ARIEC en de DIOB. Dankzij de samenwerking tussen verschillende Belgische bestuursniveaus is het mogelijk om een globaler antwoord te bieden op het fenomeen en de synergie tussen diensten te versterken.

Op basis van de resultaten van het onderzoek kunnen de burgemeesters en de schepenen vervolgens beslissingen nemen (zoals bv. de sluiting van een zaak). Dit verzekert een collectieve en evenwichtige benadering.

Het integriteitsonderzoek is een nieuw onderdeel van de bestuurlijke aanpak voorzien door die wet en biedt de lokale autoriteiten een krachtig middel in hun strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Het instrument kan geïntegreerd worden in het wettelijk corpus via het goedkeuren van een lokaal politiereglement door de gemeenteraad. Elke gemeente is dus vrij om zich in te schrijven in het proces.

Om de lokale besturen een compleet arsenaal aan te bieden worden nieuwe logistieke instrumenten voorbereid door de DIOB.

Met name de oprichting van een centraal register van de integriteitsonderzoeken dat informatie zal centraliseren. Dit register zal beheerd worden door de FOD Binnenlandse Zaken (DIOB). Daar kan elke gemeente de beslissingen op basis van een integriteitsonderzoek van andere lokale overheden in het land raadplegen.

Tijdens de bijeenkomst kregen de deelnemers de kans om dieper in te gaan op de implicaties van deze wetgeving en erover te praten met de vertegenwoordigers van de DIOB van de FOD Binnenlandse Zaken, en de voorziening ARIEC. 

 

TXt


Deze informatiesessie bood de gelegenheid om de ontwikkelingen op federaal niveau te bespreken en om een uitwisselingsproces op te starten voor de ontwikkeling van aangepaste ondersteuning, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, inzake bestuurlijke handhaving.

Het instructieve en constructieve karakter van de bijeenkomst kon op veel appreciatie rekenen van de deelnemers. Bovendien paste ze volledig in het kader van de gewestelijke strategie tegen drugshandel en haar impact op de openbare veiligheid. Door de samenwerking tussen lokale overheden, openbare ordediensten en ondersteunende diensten zoals safe.brussels, beoogt dit initiatief een veiligere en veerkrachtigere omgeving te creëren voor alle burgers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 

Informatiesessie over de wet van 15 januari 2024

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

14.12.2018

Lees meer over Katern 1 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

01.12.2019

Lees meer over Winnaar van de David Yansenne-prijs 2019: het project School Contact Point

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!