Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

“Veilig leven in Brussel” is de richtlijn van alle acties uit het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP). 

In de meerjarige communicatiestrategie 2021-2024 die het Globaal Veiligheids- en Preventieplan moet ondersteunen, zijn meerdere actielijnen vastgelegd om het gestelde doel te bereiken: 


1. De ontwikkeling, implementatie en verspreiding van de merknaam “Veilig leven in Brussel” dat de zichtbaarheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het vlak van veiligheid en preventie moet promoten en stroomlijnen. 


2. De lancering van gerichte communicatiecampagnes en -acties rond sociale cohesie (gedeelde openbare ruimten), veiligheidsgevoel en veerkracht op supralokaal en gewestelijk niveau. 


3. Het crisisbeheer begeleiden en ondersteunen door de bevolking via een heldere en eenduidige gewestelijke communicatie te sensibiliseren, aangepast aan de noodsituatie. 


Deze communicatiestrategie, die deel uitmaakt van de globale denkoefening van het GVPP, maakt voortdurend het onderwerp uit van technische werkgroepen om ervoor te zorgen dat ze is afgestemd op de realiteit. De partners overleggen hierover binnen ad hocplatformen of regelmatige werkgroepen. Daarnaast wordt continue strategische begeleiding (meerjarige communicatiestrategie 2021-2024) voorzien, en worden partnerschappen en akkoorden afgesloten rond het gedeeld gebruik van de diensten en kanalen tussen de verschillende gewestelijke krachten. Hierdoor kan de creatie en verspreiding van gedeelde inhoud op gewestelijk niveau gedeeld worden, zeker wanneer de omstandigheden dat vereisen. Daarbij hoort tot slot ook het gebruik van de digitale tools van safe.brussels (website en sociale media) in het kader van de verspreiding van de strategie, de branding en de communicatiecampagnes en -acties.

Verwezenlijkingen

Koningsdag

12.11.2023

Lees meer over Koningsdag

Wapenstilstand

12.11.2023

Lees meer over Wapenstilstand

De inschrijvingen voor de  8e Internationale Conferentie Veiligheid, Democratie & Steden zijn geopend

01.08.2023

Lees meer over De inschrijvingen voor de  8e Internationale Conferentie Veiligheid, Democratie & Steden zijn geopend

Actief aanwezig tijdens de nationale feestdag!

26.07.2023

Lees meer over Actief aanwezig tijdens de nationale feestdag!

Nationale Belgische feestdag

10.07.2023

Lees meer over Nationale Belgische feestdag

Conferentie Veiligheid, Democratie en Steden: Een niet te missen afspraak voor al wie bij veiligheid in ...

23.06.2023

Lees meer over Conferentie Veiligheid, Democratie en Steden: Een niet te missen afspraak voor al wie bij veiligheid in de stad betrokken is

BRU response: een label voor de integratie van de Brusselaars in de crisisbeheersing

13.02.2023

Lees meer over BRU response: een label voor de integratie van de Brusselaars in de crisisbeheersing

Jaarverslag 2021 : Onze veiligheid even belangrijk als onze vrijheid

30.12.2022

Lees meer over Jaarverslag 2021 : Onze veiligheid even belangrijk als onze vrijheid

Een terugblik op de conferentie 'Inclusive and Safer Public Spaces: Rethinking Tools and Practices"

08.12.2022

Lees meer over Een terugblik op de conferentie 'Inclusive and Safer Public Spaces: Rethinking Tools and Practices"

Bezoek van het Circularium van Anderlecht in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip

10.11.2022

Lees meer over Bezoek van het Circularium van Anderlecht in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Filip

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!