Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De prijs David Yansenne 2023 bekroont 3 innovatieve projecten die bijdragen aan het verbeteren van de preventie en veiligheid voor de burgers

12.03.2024

Op 11 maart heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, samen met safe.brussels de namen bekend gemaakt van de drie laureaten van de prestigieuze Prijs David Yansenne 2023. 

Sinds 2015 wordt deze prijs als eerbetoon aan wijlen korpschef David Yansenne toegekend aan een of meerdere projecten die tot doel hebben om de preventie- en veiligheidsdiensten voor de burgers te verbeteren.

 

1ste Prijs: HERMES-project

De eerste prijs is voor het project HERMES, een vernieuwend initiatief van het parket dat tot doel heeft lokale criminaliteit snel en efficiënt aan te pakken. De parketmagistraat, aanwezig op het terrein binnen de commissariaten, controleert de dossiers om een snelle strafrechtelijke respons op maat te verzekeren, in samenwerking met verschillende partners, waaronder de politie, het justitiehuis en de rechtbank.

 

2de Prijs: VELOFLIC@BRUSSELS-project

De tweede prijs is toegekend aan het project VELOFLIC@BRUSSELS, een direct antwoord op het toenemend aantal fietsdiefstallen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dit preventief project wendt activiteiten aan zoals het beheer van een Facebookpagina, opvolging van slachtoffers en het gebruiken van lokfietsen. Het project werd opgestart door de Politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene en is sinds 2023 uitgebreid over de zes politiezones van Brussel.

 

3de Prijs: MMM-project

Het project MMM (Microwijk, Multi-fenomenen, Multidisciplinair) krijgt de derde prijs om zijn methodologie die de inspanningen coördineert van lokale actoren rond gerichte problemen binnen een begrensd en beperkt gebied. De MMM-methodologie moedigt een snelle en efficiënte co-constructie aan die alle beschikbare diensten betrekt om gecoördineerde antwoorden te bieden op criminogene fenomenen.

De laureaten zullen respectievelijk geldprijzen ten bedrage van € 6000, € 4000 en € 2000 krijgen. Deze projecten illustreren het voortdurend engagement ten behoeve van innovatie en samenwerking om de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te verzekeren.

Perscontact: 

Voor safe.brussels: Nackaerts Jolien 0498/178.932

Voor Rudi Vervoort: Selin Salün 0499/588.341


 

 

De prijs David Yansenne 2023 bekroont 3 innovatieve projecten die bijdragen aan het verbeteren van de preventie en veiligheid voor de burgers

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Focus 1 - Intrafamiliaal Geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

30.07.2019

Lees meer over 30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

16.07.2020

Lees meer over Nieuwe publicatie: Intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de lockdownperiode

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!