Pers

In de persruimte vind je alle informatie, persberichten en -dossiers voor de media.

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Persbericht - de Gewestelijke Veiligheidsraad heeft vergaderd over de gewestelijke strategie om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

BRU responseBRU response

Meer dan 80 aanwezigen op de burgerontmoeting in Vorst

BRU responseBRU response

PERSBERICHT - Nieuwe fase voor de gemeentelijke burgerreserve civiele veiligheid (GBCV)

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De prijs David Yansenne 2023 bekroont 3 innovatieve projecten die bijdragen aan het verbeteren van de preventie en veiligheid voor de burgers

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Persbericht: de Gewestelijke Veiligheidsraad keurt strategie goed om de drugshandel en de daarmee gepaard gaande gevolgen voor de veiligheid aan te pakken

Beeld

Tal van projecten, organisaties en initiatieven worden door safe.brussels gesteund.
Als begunstigde van een subsidie of uitvoerder van een overheidsopdracht namens onze organisatie bent u verplicht het safe.brussels-logo te vermelden in alle publicaties en mededelingen met betrekking tot de activiteiten in kwestie.

In elke communicatie of publicatie moet u de woorden "Met de steun van safe.brussels" vermelden.

Zowel het logo als de vermelding van de financiële steun van onze organisatie moeten duidelijk zichtbaar zijn.

Om u in staat te stellen de juiste versie van het logo (digitaal en in drukkwaliteit) te verkrijgen, heeft de communicatiedienst deze ter beschikking gesteld.

Download het logo van safe.brussels

Voor meer informatie over het gebruik van het logo kunt u het grafisch charter lezen of contact opnemen met com@safe.brussels.

Download de huisstijlgids (brandbook) van safe.brussels

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!