Nieuws

Ontdek de meest recente activiteiten van safe.brussels.

Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaadCoördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en ha...

Netwerking vzw’s bij safe.brussels - 1 december 2023

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Europese Top & Western Balkan

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes : safe.brussels s'engage activement

Mensenhandel en mensensmokkelMensenhandel en mensensmokkel

Een brainstormingsessie om de opsporing, de oriëntatie en de begeleiding van vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel te verbeteren

BRU responseBRU response

Nóg beter voorbereid op crisissituaties: Cruciale oefeningen voor een veilig Brussel

BRU responseBRU response

Safe.brussels zorgt voor meer veiligheid in het Brussels Gewest, dankzij een gezamenlijke alarmeringstest

Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnersc...

Safe.brussels werkt mee aan het Europees PACTESUR II-project

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Terugblik op de studiedag: extremisme en mentale gezondheid

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Internationale dag voor het beheersen van natuurrampen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!