Nieuws

Ontdek de meest recente activiteiten van safe.brussels.

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Europese Top 27 en 28 juni 2024

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Fietsdiefstal in het Brussels Gewest: safe.brussels publiceert een nieuwe analyse in samenwerking met de diensten van de Directie Coördinatie en Ondersteuning van de Federale Politie in Brussel

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Betoging te Brussel op 4 juni 2024

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

LGBTQIA+foob geweld: een overzicht van de situatie in het Brussels Gewest

Veiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimteVeiligheidaspecten in de territoriale ontwikkeling door inrichting van de openbare ruimte

Jaarverslag van het Observatorium

Coördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en handhaving van de openbare orde) en de administratieve aanpak van de georganiseerde misdaadCoördinatie van de actoren rond preventie, veiligheid en hulpdiensten (preventie, crisisbeheer en ha...

Goedkeuring van een ontwerpordonnantie houdende het herwerken van de ordonnantie van 28 mei 2015

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Alarmerende onderzoeksresultaten over gendergerelateerd geweld in België

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Opening van Olista: het eerste centrum voor IFG in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

We spelen op safe in Brussel: nieuwe campagne voor safe.brussels

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Informatiesessie over de wet van 15 januari 2024

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!