Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

08.08.2019

Leidraad voor preventie en aanpak van radicalisering en polarisering
Samen met de Vlaamse Overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Vlaamse Vereniging voor Steden & Gemeenten, werkte BPV Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand.

Scholen, welzijnsorganisaties, jeugd- en sportverenigingen 
BPV zet zich in om polarisering en radicalisering te voorkomen. De handvatten willen specifiek ondersteuning bieden aan scholen, welzijnsorganisaties, jeugd- en sportverenigingen in het Brussels Gewest en de Vlaamse Rand. Jongeren kunnen namelijk in hun ontwikkeling vatbaar zijn voor een zwart-wit polariserend en radicaliserend discours. Voor de betrokken actoren is het bovendien vaak moeilijk om in te schatten hoe best te reageren. 
De handvatten wijzen de weg naar:
-    welke (preventieve) maatregelen je kan ondernemen per sector,
-    hoe je omgaat met verontrustende signalen,
-    welke rol een jeugdnetwerk en sport kunnen spelen,
-    welke actoren actief zijn in Brussel of de Vlaamse Rand.

Raadpleeg de “handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand”.
Lees meer over schoolbeleid en radicalisering.
 

Verwante artikels

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

30.07.2019

Lees meer over 30 juli, Werelddag tegen mensenhandel

Polarisering en radicaliseringPolarisering en radicalisering

Vademecum voor Brusselse gemeenten

28.09.2018

Lees meer over Vademecum voor Brusselse gemeenten

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!