Mobiliteit en verkeersveiligheid

Omkadering van het thema


Naarmate de mobiliteitspraktijken binnen het Gewest evolueren, worden steeds meer gebruikers van verschillende vervoersmodi met elkaar in contact gebracht. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het vlak van verkeersveiligheid en openbare rust. Vooral de overdreven snelheid en het drukke wegverkeer vormen storende factoren voor de Brusselse burgers (Gewestelijke veiligheidsenquête 2018), net als het gebrek aan aangepaste infrastructuur voor de actieve verplaatsingswijzen (wandelen, fietsen, nieuwe soorten verplaatsingsmiddelen enz.). Dit deel ligt dus in lijn met het vorige GVPP, de evolutie van de verplaatsingswijzen binnen het BHG en de ontwikkeling van de dienstverlening (openbaar vervoer, private operatoren enz.) binnen het gewestelijk beleid betreft.


Op het gebied van de verkeersveiligheid blijven de vaakst vastgestelde risicogedragingen de overdreven of onaangepaste snelheid, goed voor 46% van de verkeersovertredingen in het BHG (+186% in 2019 ten opzichte van 2010). Deze trend vormt ook een weerspiegeling van de geleidelijke automatisering van de controlemiddelen. Het rijden onder invloed van alcohol (+58% in 2019 ten opzichte van 2010), van drugs/geneesmiddelen (x10 in 2019 ten opzichte van 2010) en de inbreuken op het vlak van motorhelmen en beschermende kledij (x20 in 2019 ten opzichte van 2010) zijn eveneens factoren die moeten worden aangepakt. Dit zowel om het aantal verkeersongevallen en het aantal slachtoffers te verminderen (doelstelling “Vision Zero slachtoffers”, gedragen door de Regering) als om het onveiligheidsgevoel op de weg te verminderen. De mobiliteitscontext, gekenmerkt door druk verkeer, fileproblemen en de vele lopende werven die de vlotte doorstroming de goede leesbaarheid van het verkeer verstoren, zorgt ervoor dat Brusselaars zich onveilig voelen.


Aan de andere kant kan het heterogeen profiel van de weggebruikers ook een bron van spanning zijn en zelfs escaleren tot geweld (onbeschaafd gedrag, slagen en verwondingen enz.). In het licht van deze recente evolutie moeten de strategieën voor de bestrijding van de mobiliteitsproblemen worden herzien. Dit zowel op het gebied van preventie als om de controle- en sanctiemechanismen te laten overeenstemmen met de huidige realiteit. Er moet bijgevolg bijzondere aandacht worden besteed aan kwetsbare gebruikers (voetgangers, fietsers, micromobiliteit, gemotoriseerde tweewielers), zowel op het vlak van de blootstelling aan risico’s door gemotoriseerde voertuigen als hun eigen risicogedrag. In 2019 maken voetgangers en fietsers immers 44% uit van de verkeersslachtoffers in Brussel (32% in 2010). De ontwikkeling van een intrinsiek veilige openbare ruimte dat het veilig verkeer van alle soorten gebruikers garandeert, is een essentiële aanvulling op het controle- en sanctiebeleid. Benaderingen en concepten als Design for all, Safe road by design, Forgiving road en Security by design krijgen hier dan ook hun volle betekenis.


De overlast en criminaliteit op het openbaar vervoer en de bijbehorende infrastructuur vormen ook een groot probleem dat verband houdt met de mobiliteit. Het onveiligheidsgevoel – en de daaruit voortvloeiende vermijdingsstrategieën (cf. Gewestelijke veiligheidsenquête 2018) – kan immers meer invloed uitoefenen op bepaalde types gebruikers (bv. vrouwen die het slachtoffer zijn van seksistische pesterijen in het openbaar vervoer). Het kan ook worden veroorzaakt door bepaalde vormen van overlast, zoals mensen onder invloed van alcohol, of drugsgebruik of -handel in de omgeving van de infrastructuren van het openbaar vervoer. Dit zijn immers specifieke plaatsen in de openbare ruimte waar meerdere reizigersstromen met verschillende profielen elkaar kruisen. De omgevingsfactoren (specifieke kenmerken en problemen van de wijken waar de infrastructuur is gevestigd) oefenen ook een invloed uit op de veiligheid in de buurt van het openbaar vervoer (bv. prostitutie, dakloosheid, bedelarij, illegale (trans-)migranten). Een transversale en multidisciplinaire benadering is bijgevolg noodzakelijk. Kwantitatief gezien werden tijdens de laatste cyclus van het gewestelijk beleid volgende types van geregistreerde criminaliteit op het openbaar vervoer vastgesteld: sterk toegenomen gauwdiefstallen (4.766 geregistreerde feiten in 2019 in het openbaar vervoer, of +53% ten opzichte van 2015), overlast, diefstal met geweld, fysieke en verbale agressie. Volgens de politiestatistieken worden de feiten in het openbaar vervoer vooral gepleegd in of in de omgeving van de infrastructuren (stations, treinstation, bus-/tramhaltes) en concentreren de geregistreerde feiten zich hoofdzakelijk in de treinstations en de (pre)metrostations.

 

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Verwezenlijkingen

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

EU-top

20.10.2022

Lees meer over EU-top

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

7e internationale conferentie over het observeren, analyseren en voorkomen van onveiligheid: de mobilitei...

03.10.2022

Lees meer over 7e internationale conferentie over het observeren, analyseren en voorkomen van onveiligheid: de mobiliteitsveiligheid

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september 2022 

16.09.2022

Lees meer over Week van de Mobiliteit van 16 tot 22 september 2022 

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Autoloze Zondag

14.09.2022

Lees meer over Autoloze Zondag

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Week van de mobiliteit

14.09.2022

Lees meer over Week van de mobiliteit

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Werelddag voor mobiliteit en toegankelijkheid

05.04.2022

Lees meer over Werelddag voor mobiliteit en toegankelijkheid

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Snel rijden kan monsterlijke vormen aannemen!

17.02.2022

Lees meer over Snel rijden kan monsterlijke vormen aannemen!

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Lees meer over Verslag 2020 van het Observatorium

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Mobiliteit in Brussel: opgelet voor fietsdiefstal

13.01.2022

Lees meer over Mobiliteit in Brussel: opgelet voor fietsdiefstal

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

16.12.2021

Lees meer over « Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Zichtbaar = veilig

25.10.2021

Lees meer over Zichtbaar = veilig

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

De Hallepoorttunnel, schouwtoneel van een crisisoefening echter dan echt

25.09.2021

Lees meer over De Hallepoorttunnel, schouwtoneel van een crisisoefening echter dan echt

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Autoloze zondag

17.09.2021

Lees meer over Autoloze zondag

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Stop PickPockets

22.06.2021

Lees meer over Stop PickPockets

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

3 seconden afleiding in het verkeer kunnen pijnlijke gevolgen hebben

31.05.2021

Lees meer over 3 seconden afleiding in het verkeer kunnen pijnlijke gevolgen hebben

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

De lage-emissiezone gaat een nieuwe fase in

25.05.2021

Lees meer over De lage-emissiezone gaat een nieuwe fase in

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02.03.2021

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Campagne “Ik besta.” 2020 - Ik adem, ik denk, ik heb lief, ik twijfel, ik besta!

28.01.2021

Lees meer over Campagne “Ik besta.” 2020 - Ik adem, ik denk, ik heb lief, ik twijfel, ik besta!

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Kick-off van het Europese project SECU4ALL

21.01.2021

Lees meer over Kick-off van het Europese project SECU4ALL

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Het Europese partnerschap ‘Security in Public Spaces’, een onderdeel van de Stedelijke Agenda van de Euro...

19.01.2021

Lees meer over Het Europese partnerschap ‘Security in Public Spaces’, een onderdeel van de Stedelijke Agenda van de Europese Unie, publiceert zijn finale actieplan!

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Jaarverslag 2019 van BPV

01.07.2020

Lees meer over Jaarverslag 2019 van BPV

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

11.02.2020

Lees meer over Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Ons jaarverslag 2018 staat online

28.11.2019

Lees meer over Ons jaarverslag 2018 staat online

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

27.11.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Balans van 1 jaar drones in het Brussels Gewest

23.10.2019

Lees meer over Balans van 1 jaar drones in het Brussels Gewest

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Gids voor de integratie van veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte

23.10.2019

Lees meer over Gids voor de integratie van veiligheidsvoorzieningen in de openbare ruimte

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

7 toptips voor de Ronde van Frankrijk in Brussel!

04.07.2019

Lees meer over 7 toptips voor de Ronde van Frankrijk in Brussel!

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Verslag 2016-2017 BOPV

16.10.2018

Lees meer over Verslag 2016-2017 BOPV

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Het Verslag 2016-2017 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

16.10.2018

Lees meer over Het Verslag 2016-2017 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

02.02.2017

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Het Verslag 2015 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

11.04.2015

Lees meer over Het Verslag 2015 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Icon (SVG)

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!