Mobiliteit en verkeersveiligheidMobiliteit en verkeersveiligheid

Europese Top 27 en 28 juni 2024

12.04.2024

Op 27 en 28 juni 2024, vindt in de gebouwen van de Europese Raad te Brussel een Europese top gehouden. 
De ordediensten zullen een veiligheidsperimeter instellen in de wijk. Enkel personen met een toelating mogen zich binnen deze perimeter verplaatsen. Net als bij eerdere topontmoetingen wordt alles in het werk gesteld om het normale leven in de wijk te vrijwaren en tegelijkertijd de veiligheid van staatshoofden, burgers en eigendommen te garanderen. 

De volgende veiligheidsperimeter zal worden ingesteld:

 • Schumanplein;
 • Froissartstraat van nummer 101 tot 143;
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en het “Résidence Palace”;
 • Wetstraat, tussen het Schumanplein en Karel de Grotelaan.

Bepaalde straten zijn enkel toegankelijk voor plaatselijk verkeer (bovengronds geldt er een parkeerverbod):

 • Archimedesstraat tussen de Stevinstraat en het Schumanplein;
 • Kortenberglaan, tussen de Stevinstraat en het Schumanplein (beperkte toegang tijdens escortpassages);
 • Wetstraat, tussen de de Blijde Inkomstlaan en het Schumanplein;
 • Blijde Inkomstlaan;
 • Ouderghemselaan, tussen de Belliardstraat en het Schumanplein;
 • Breydelstraat;
 • Froissartstraat, tussen Justus Lipsiusstraat en de Belliardstraat;
 • Justus Lipsiusstraat.

​Belangrijke opmerkingen:

 • Er zullen geen leveringen mogelijk zijn.
 • Binnen deze veiligheidsperimeter mogen er geen vuilniszakken, fietsen of terrassen op de openbare weg geplaatst worden.
 • Om veiligheidsredenen moeten alle ramen van de gebouwen gesloten zijn.
   

Wie heeft toegang tot de perimeter ?
Met een voertuig:

 • de officiële delegaties, met een accreditatie van de diensten van de Raad en/of de politiediensten
 • de nood- en hulpdiensten
 • de inwoners met accreditatie van de politiediensten (toegang enkel via de Oudergemselaan)


Te voet:

 • de bewoners moeten een doorgangsbewijs hebben
 • de werknemers en handelaars in het bezit van hun identiteitskaart en een doorgangsbewijs (afgeleverd via hun werkgever)
 • personen in het bezit van een doorlaatbewijs en hun identiteitskaart

​Waar vindt u doorgansbewijzen?
Aanvragen in te dienen via het formulier dat u downloadt via de site www.polbru.be/europese-top. De verzoeken moeten ten minste 72 uur voor de datum van de top worden ingediend.


De buslijnen van de De Lijn en STIB-MIVB die door de perimeter rijden, worden omgeleid.
Voor realtime informatie, volg de tweets op @zpz_polbru

Europese Top 27 en 28 juni 2024

Verwante artikels

Drugs en verslavingenDrugs en verslavingen

Ons jaarverslag 2018 staat online

28.11.2019

Lees meer over Ons jaarverslag 2018 staat online

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

27.11.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!