Eigendomsdelicten

Omkadering van het thema

Eigendomsdelicten zijn zeer zichtbare misdrijven met een grote invloed op het algemeen onveiligheidsgevoel. Hieronder vallen verscheidene vormen van diefstal, afpersing, bedrog en beschadigingen van roerende en onroerende goederen. Met 87.349 door de politie geregistreerde feiten in 2019 is de categorie van de eigendomsdelicten goed voor meer dan de helft (56%) van het totaal aantal geregistreerde feiten in het BHG. Van de 24.757 nieuwe zaken wordt meer dan een derde (36,5%) ingediend bij het Brussels parket. Binnen de categorie ‘diefstal’ zijn er verschillende classificaties, afhankelijk van de modus operandi. Zo zijn er gewone diefstallen zoals gauwdiefstal, winkeldiefstal, fiets- of motordiefstal, diefstal in woningen enz. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan gauwdiefstallen waarvan meer dan één op de twee gevallen voor België in het BHG worden gepleegd. Het fenomeen is de afgelopen vijf jaar met 61% gestegen (16.855 feiten) en de cijfers blijven toenemen. 28% van de gauwdiefstallen wordt gepleegd op het openbaar vervoer of in de infrastructuren ervan (cf. ‘Mobiliteit en openbaar vervoer’). In 2019 werden 4.595 diefstallen van fietsen/bromfietsen aangegeven bij de politie. Dit is een toename met 53% tussen 2015 en 2019. Er zijn in werkelijkheid meer slachtoffers van dit soort diefstal maar vaak dienen ze geen klacht in. 


Ook al zijn de diefstallen met geweld de laatste vijf jaar afgenomen (-8% voor diefstallen met geweld zon-der wapens en -25% voor diefstallen met wapens), toch zijn deze feiten oververtegenwoordigd in het BHG (respectievelijk 38% en 27% van het totaal aantal in België). Deze fenomenen (waaronder carjacking en homejacking ook worden gerekend) hebben een sterke impact op de slachtoffers. Zij worden immers geconfronteerd met geweld, bedreigingen en in sommige gevallen met het gebruik van wapens. Afpersingen, waarbij de daders hun slachtoffers door middel van begdreiging of chantage dwingen om informatie of goederen af te staan, worden ook tot deze categorie gerekend. 


Bij zware diefstal verschaffen daders zich door middel van braak, inklimming of valse sleutels toegang tot gebouwen of voertuigen. Kwantitatief gezien zijn diefstallen uit/van voertuigen en inbraken één van de meest geregistreerde fenomenen. In 2019 werden in Brussel 11.831 diefstallen uit/van voertuigen en 7.096 inbraken in woningen gepleegd. Deze fenomenen vertonen de laatste jaren echter wel een dalende trend (-16% en -17% ten opzichte van 2015). Inbraken zijn de delicten waarvoor de Brusselse inwoners volgens hun verklaringen het vaakst klacht hebben ingediend bij de politiediensten, met een aangiftepercentage van 80% volgens de Gewestelijke veiligheidsenquête 2018. Dit kan te maken hebben met de noodzaak om over een pv te beschikken voor de verzekering. Los van de materiële en financiële schade kunnen woninginbraken ook psychische schade en trauma’s veroorzaken bij de slachtoffers. 


Merk op dat oplichting met en zonder het internet wordt behandeld onder het thema ‘Fraude en smokkel’, omdat het verkrijgen van goederen niet gebeurt onder dwang maar door frauduleuze handelingen of middelen (valse naam, valse hoedanigheid).

 
Een laatste categorie betreft de vernielingen en beschadigingen aan roerende en onroerende goederen, waartoe vandalisme (91%), brandstichtingen en graffiti behoren. Het aantal daden van vandalisme vertoont wel een dalende trend (-16% tussen 2015 en 2019). 


De grote verscheidenheid aan modi operandi, de impact op de slachtoffers, de tijdstippen waarop en de plaatsen waar deze eigendomsdelicten worden gepleegd, vereisen een proactieve, preventieve en repressieve aanpak. De burgers kunnen worden bewustgemaakt om hun waakzaamheid te verhogen en het risico te beperken. Op bepaalde risicoplaatsen (openbare ruimten, handelszaken, openbaar vervoer, evenementen, fietsstallingen, woningen enz.) kan het aantal diefstallen gereduceerd worden dankzij technisch-preventieve maatregelen. Technologische ontwikkelingen, kennis over de omvang en de modus operandi, partnerschappen (tussen de publieke sector, verenigingen, particulieren, private sector enz.) en het uitwisselen van kennis en expertise, vormen de basis van een allesomvattende aanpak van dit fenomeen. De integrale benadering van dit fenomeen situeert zich dus niet louter binnen de aanpak van eigendomsdelicten. De veiligheidsmaatregelen dienen ook te worden opgenomen bij de inrichting van de openbare ruimte (Security by design en Crime Prevention Through Environmental Design30) en de strategie met betrekking tot andere fenomenen, zoals de strijd tegen criminele organisaties of mobiele criminele bendes (cf. thema ‘Fraude en smokkel’).

Strategie

De Brusselse preventie- en veiligheidsactoren en hun partners ontwikkelen acties en projecten om te beantwoorden aan de volgende maatregelen:

Verwezenlijkingen

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Verslag 2020 van het Observatorium

18.01.2022

Lees meer over Verslag 2020 van het Observatorium

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

« Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

16.12.2021

Lees meer over « Collectieve veerkracht » : jaarverslag 2020 van BPS (Document om te downloaden )

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur

19.10.2021

Lees meer over Inbrekers weer aan de slag: neem contact op met jouw diefstalpreventieadviseur

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Lancering prijs David Yansenne 2021

08.09.2021

Lees meer over Lancering prijs David Yansenne 2021

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Stop PickPockets

22.06.2021

Lees meer over Stop PickPockets

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02.03.2021

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Kick-off van het Europese project SECU4ALL

21.01.2021

Lees meer over Kick-off van het Europese project SECU4ALL

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Het Europese partnerschap ‘Security in Public Spaces’, een onderdeel van de Stedelijke Agenda van de Euro...

19.01.2021

Lees meer over Het Europese partnerschap ‘Security in Public Spaces’, een onderdeel van de Stedelijke Agenda van de Europese Unie, publiceert zijn finale actieplan!

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

1dagniet: beveilig je woning tegen inbraak!

09.11.2020

Lees meer over 1dagniet: beveilig je woning tegen inbraak!

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Jaarverslag 2019 van BPV

01.07.2020

Lees meer over Jaarverslag 2019 van BPV

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Lees meer over Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Lees meer over Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

11.02.2020

Lees meer over Verslag 2018 van het BOPV: de criminaliteitsverschijnselen onder de loep

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

27.11.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

BPV en perspective.brussels organiseren colloquium “Security by Design”

23.05.2019

Lees meer over BPV en perspective.brussels organiseren colloquium “Security by Design”

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Jaarverslag 2017 Brussel Preventie & Veiligheid

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Katern ‘Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan’

16.11.2018

Lees meer over Katern ‘Naar een gewestelijk cyberveiligheidsplan’

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Colloquium over #cyberveiligheid onderstreept nood aan bewustwording

06.11.2018

Lees meer over Colloquium over #cyberveiligheid onderstreept nood aan bewustwording

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Verslag 2016-2017 BOPV

16.10.2018

Lees meer over Verslag 2016-2017 BOPV

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Het Verslag 2016-2017 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

16.10.2018

Lees meer over Het Verslag 2016-2017 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

02.02.2017

Lees meer over Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP)

Eigendomsdelicten Eigendomsdelicten

Het Verslag 2015 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

11.04.2015

Lees meer over Het Verslag 2015 van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV)

Icon (SVG)

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!