Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

02.03.2021

Dit document vormt het gewestelijke veiligheidsplan zoals voorzien in artikels 37 en 37bis van de Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus.


Het bouwt verder op het plan 2021-2024, dat door Brussel Preventie & Veiligheid en haar partners werd uitgevoerd. De opvolging ervan werd verzekerd door de Gewestelijke Veiligheidsraad (GVR).


Dit Plan, dat de naam Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) draagt, legt de gewestelijke prioriteiten vast op het vlak van preventie en veiligheid. Het biedt een strategisch referentiekader aan alle actoren van de sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.


Tot slot staat het GVPP ten dienste van de inwoners en bezoekers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de eindgebruikers. Het plan stelt de acties voor om hun veiligheid te verzekeren, verduidelijkt hoe ze er gebruik van kunnen maken en hoe ze ertoe kunnen bijdragen.

Downloaden
Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!