Coronavirus: algemene informatie

De maatregelen – in het kader van de crisis van het coronavirus (COVID-19) – zijn sinds 13 maart 2020 van kracht in België. Het is belangrijk dat de bevolking waakzaam blijft, en dat we voortdurend blijven herinneren aan de essentiële maatregelen om de COVID 19-pandemie samen te bestrijden. Alle overheden van het land, op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau, werken samen om de bevolking te informeren.

De federale communicatiecampagnes

 

Gewestelijke sensibiliseringscampagne voor Brusselse jongeren

Federaal niveau

In België volgt de Nationale Veiligheidsraad continu de evolutie van de situatie op en evalueert continu de maatregelen in het kader van de coronacrisis. De Nationale Veiligheidsraad is samengesteld uit de vicepremiers, bepaalde federale ministers van de ministers-presidenten van de gefederaliseerde instellingen en deskundigen en voorgezeten door de eerste minister.

Iedere dag om 11 uur houden de Belgische overheden een persconferentie met een stand van zaken. Daarin worden de evolutie van het aantal slachtoffers van de coronapandemie, beknopte informatie over de gezondheidscrisis en aanbevelingen en maatregelen gecommuniceerd.

België bevindt zich momenteel in de federale fase van het crisisbeheer. Dat betekent dat alle beslissingen zullen worden genomen door een beheerscel die bestaat uit de premier, de bevoegde ministers en de ministers-presidenten. De aangekondigde maatregelen zijn van toepassing op het gehele nationale grondgebied. 
Tip: het Nationaal Crisiscentrum en de hoge ambtenaar verspreiden via Be-Alert belangrijke berichten over het coronavirus. Blijf op de hoogte en schrijf je in op https://www.be-alert.be/nl.

Gewestelijk niveau

De Gewestelijke Veiligheidsraad (CORES) staat in voor de overdracht van federale beslissingen aan de gemeentelijke en plaatselijke instanties. Ze vertaalt die maatregelen op gewestelijk niveau en zorgt ervoor dat ze coherent worden toegepast in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De minister-president initieert de Veiligheidsraad. De raad bestaat uit de burgemeesters van de 19 Brusselse gemeenten en de korpschefs. Rekening houdend met de huidige gezondheidscrisis, zijn ook de minister van Volksgezondheid GGC en de staatssecretaris bevoegd voor de DBDMH hierbij betrokken.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!