AlerteAlerte

Coronavirus (Covid-19): Het Gewest koopt een bijkomende drone aan om de Brusselaars te wijzen op de preventierichtlijnen

30.03.2020

Om erop toe te zien dat de noodmaatregelen worden nageleefd zoals die worden opgelegd door het ministerieel besluit dat de verspreiding van het coronavirus COVID-19 moet beperken, heeft het Brussels Gewest beslist een drone aan te kopen om tegemoet te komen aan de behoeften op het terrein. Het toestel is een aanvulling en een versterking van de bestaande drone-vloot. Voortaan zijn nu vier toestellen operationeel om ondersteuning te bieden bij de interventie-opdrachten van de lokale en federale politiediensten. Het is uitgerust met een luidspreker om preventieberichten over te brengen en ook in moeilijk toegankelijke zones te wijzen op de basisrichtlijnen die de burgers dienen na te leven, zoals bijvoorbeeld de social distancing.

De overheid rekent erop dat de genomen beslissingen worden nageleefd en dat iedereen zich verantwoordelijk toont zodat deze maatregelen een reële impact kunnen hebben op de toestand. Het zachte weer van de voorbije dagen en enkele voorvallen gerapporteerd door de Brusselse politiezones nopen ertoe dat opnieuw wordt gewezen op deze maatregelen en op de noodzaak om deze na te leven.

Sinds 25 maart zijn permanent twee droneteams van de Dirco van Brussel, waarvan slechts één uitgerust met een luidspreker, actief op heel het gewestelijk grondgebied om toe te zien op de naleving van de voorgeschreven maatregelen. Om de controles in functie van de betrokken zone en het moment van dag en week te kunnen opvoeren, heeft het Gewest beslist om dringend over te gaan tot de aankoop van een tweede toestel van dit type om de bevolking op een positieve manier te kunnen wijzen op de naleving van de noodmaatregelen en de burgers op te roepen om thuis te blijven.

"Meer dan ooit moeten nu strikt de maatregelen worden nageleefd om efficiënt en snel de verspreiding van Covid-19 een halt toe te roepen", benadrukt Rudi Vervoort. “De maatregelen worden over het algemeen goed nageleefd, maar we zouden niet willen dat een meerderheid van de Brusselaars gestraft wordt omdat een minderheid zich niet houdt aan de opgelegde social distancing. De aankoop van de drone is een versterking van de preventieve aanpak. Het doel is in de eerste plaats responsabilisering. Niet bestraffing. Ik heb het volste vertrouwen dat de Brusselaars zich verantwoordelijk en solidair zullen tonen.”

Sinds oktober 2018 biedt het Brussels Gewest de verschillende politiediensten van de hoofdstad met drones ondersteuning bij hun interventies. Een aantal hiervan zijn bestemd voor gebruik in open lucht, andere zijn specifiek bedoeld om in besloten ruimtes te vliegen. Deze drone-vloot heeft een veelzijdige opdracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: opsporing van vermiste personen, toezicht op manifestaties, inspectie van sites na brand, wegcontroles, natuurrampen, Europese toppen, toezicht bij grote processen en evenementen zoals het vuurwerk op oudejaar en de 20 km van Brussel. De drones dienen ook ter beveiliging van de politie- en brandweerdiensten, bijvoorbeeld voorafgaand aan een delicate arrestatie of om een site te inspecteren die ontoegankelijk is geworden door het vrijkomen van giftige of scheikundige stoffen.

De drones van het Brussels Gewest staan onder beheer van een team van de federale politie dat speciaal hiervoor is opgeleid. De zes politiezones kunnen op dit team nu al een beroep doen. En ook de Brusselse bandweer kan het inschakelen.

Het Brussels Gewest hanteert hiermee een vernieuwende benadering bij de coördinatie van de veiligheid op het grondgebied van de hoofdstad en besteedt jaarlijks 200.000 euro aan de werking van deze dienst in volle technologische ontwikkeling.

Coronavirus (Covid-19): Het Gewest koopt een bijkomende drone aan om de Brusselaars te wijzen op de preventierichtlijnen

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!