AlerteAlerte

Covid-19: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het mondmasker op heel zijn grondgebied verplichten

06.08.2020

Minister-President Rudi Vervoort kondigde het op donderdag 6 augustus aan na afloop van een vergadering van de crisiscel uitgebreid met de burgemeesters en deskundigen van de GGC: het mondmasker wordt verplicht in openbare ruimten en privéruimten die toegankelijk zijn voor het publiek zodra de drempel van 50 besmettingen per 100.000 inwoners is bereikt (berekend op een gemiddelde van zeven dagen*) en dat in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het is een ingrijpende en inperkende maatregel die echter verantwoord is door de epidemiologische toestand en de heropflakkering van het aantal vastgestelde gevallen. Deze beslissing valt na het uitstel van de vijfde versoepelingsfase in de Nationale Veiligheidsraad door de contactbubbel terug te brengen tot 5 personen per gezin voor de vier weken van de maand augustus, door het winkelbezoek te beperken tot één persoon voor dertig minuten en door een uitbreiding van de maatregelen die de burgers opleggen hun gegevens achter te laten om het traceren ook in andere sectoren dan de horeca mogelijk te maken, zoals onder meer in fitness- en speelzalen, wellnesscentra en zwembaden. Tot slot herinneren we eraan dat de Veiligheidsraad ook een kader heeft vastgelegd waarbinnen de burgemeesters strengere maatregelen kunnen nemen die aangepast zijn aan de plaatselijke toestand. De Nationale Veiligheidsraad had het dragen van een mondmasker al verplicht op drukbezochte plaatsen en in winkelstraten die door de gemeentelijke overheden zouden worden geïdentificeerd, wat de Brusselse Burgemeesters hebben gedaan.

Wij nemen de beslissing om het dragen van een mondmasker in heel het Gewest te verplichten omdat een groot aantal deskundigen achter deze maatregel staat, maar ook omdat het voor ons duidelijk is geworden dat het binnen een dichtbevolkt gebied als het Brussels Gewest bijzonder moeilijk is om zich telkens aan een andere regel aan te passen van de ene straat tot de andere, van gemeente tot gemeente”, stelde de Brusselse Minister-President Rudi Vervoort.

De Minister-President voegde daaraan toe dat het absoluut noodzakelijk is om alles in het werk stellen om deze opleving van het aantal besmettingen neer te slaan: om levens te redden maar evenzeer om te proberen de kansen op een op zijn minst gedeeltelijke fysieke aanvatting van het schooljaar te vrijwaren en niet nóg meer schade toe te brengen aan het economisch leven.

Daartoe kondigde Rudi Vervoort aan dat hij met de Burgemeesters afgesproken heeft de controle op de naleving van de geldende maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli jl. te versterken, en dan vooral ‘s avonds in onze parken, maar ook op de terrassen van de horeca. Wie de geldende maatregelen niet naleeft, loopt het risico op strafrechtelijke vervolging.

Met het oog op de handhaving van de quarantaines heeft de Minister-President tevens aangekondigd dat hij in overleg met de burgemeesters beslist heeft dat gezondheidsinspecteurs de steun van de politiediensten kunnen krijgen om de weigering van burgers vast te stellen.

De testcapaciteit is de voorbije dagen ook versterkt om de toenemende vraag op te vangen als gevolg van de terugkeer uit vakantie in deze periode. Er komt weldra een mobiele voorziening die de burgers tegemoet treedt om de toegang tot de tests vlotter te laten verlopen.

De meeste vastgestelde gevallen zijn personen die behoren tot de leeftijdscategorie van 20- tot 49-jarigen. De mediaan ligt onder de 30 jaar. Dat wil zeggen dat de meeste besmette personen jonger zijn dan 30.

Het Gewest is gestart met de tweede fase van zijn communicatiecampagne bestemd voor het publiek van de 14- tot 25-jarigen.

Daarnaast heeft de GGC alle communicatietools van de federale campagne ter beschikking gesteld van de gemeenten, en dit in 33 verschillende talen zodat zij een breed mogelijk publiek kunnen bereiken.

Het is duidelijk dat het virus niet op korte termijn zal verdwijnen. We gaan ermee moeten leren leven. De beste afweer die we als maatschappij kunnen organiseren, zijn de preventiemaatregelen die we allemaal in de praktijk kunnen brengen. Alleen zo kunnen we nog striktere globale beperkingen afhouden, maatregelen die onze vrijheden nóg verder zouden aanvreten en die nóg schadelijker zouden zijn voor ons sociaal leven en voor de economie. Daarom is het belangrijk dat we onze dagelijkse inspanningen volhouden en dat we zorg dragen voor onszelf en voor de anderen” besloot Minister-President Rudi Vervoort.

*Vandaag donderdag 6 augustus bedraagt het besmettingscijfer 38 gevallen per 100.000 inwoners.

Covid-19: Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat het mondmasker op heel zijn grondgebied verplichten

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!