CRISIS IN OEKRAÏNE

De oorlog in Oekraïne heeft grote gevolgen overal in Europa en ook hier in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze humanitaire crisis zorgt voor een ongeziene toevloed van Oekraïense vluchtelingen in ons Gewest. Die situatie vereist een gezamenlijk optreden om een zo degelijk mogelijk antwoord te bieden op de tragedies van die gezinnen.

Optimale coördinatie

De activatie van een provinciale fase hangt af van de aard van de gebeurtenis, de ernst van de situatie, de geografische omvang, de werkelijke of mogelijke gevolgen, maar eveneens van de nodige menselijke en technische en menselijke middelen om er het hoofd aan te bieden.

“Talrijke Oekraïners zijn hun land reeds ontvlucht. Door de gewelddadige gevechten en het lot dat de mensen ter plaatse ondergaan, zal hun aantal in de komende weken alleen maar toenemen. De uitdaging waar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor staat, kan momenteel  worden bestempeld als een noodsituatie, zoals omschreven in het koninklijk besluit van 22 mei 2019 betreffende de noodplanning en het beheer van noodsituaties. Het beheer van een dergelijke situatie vergt bijgevolg een beleidscoördinatie van de gemeentelijke en gewestelijke initiatieven en middelen, evenals van de bijstand van de hulp- en interventiediensten (DBDMH, dringende medische hulpverlening, de politiediensten, de civiele bescherming, de MIVB, Defensie, enz.)”, aldus Sophie Lavaux, hoge ambtenaar.

 

Crisisbeheer

Samen met de burgemeesters en de minister-president besloten we daarom op 15 maart de provinciale fase af te kondigen. 

Het betreft een essentieel mechanisme voor crisisbeheer: het stelt ons in staat een globaal overzicht te hebben, de situatie met kennis van zaken te analyseren en de situatie op het terrein te coördineren met alle autoriteiten en diensten belast met veiligheid en hulpverlening in Brussel.  

Informatie-uitwisseling, synergie en overleg zijn de kernelementen in dit Brussels crisisbeheer.

Coördinatiecomité, de kern van het crisisbeheer

In het kader van de afkondiging van de fase werd een coördinatiecomité opgericht onder leiding van de hoge ambtenaar en met de steun van de diensten van Brussel Preventie & Veiligheid, teneinde via de politie- en hulpdiensten toezicht te houden op de situatie op het terrein. De hoge ambtenaar en de diensten van BPV organiseren ook regelmatig partneroverleg rond specifieke problemen.

Permanente contacten, operationele crisisnetwerken

Om over een totaalbeeld van de situatie en de permanente ontwikkelingen te beschikken, staan de hoge ambtenaar en de BPV-diensten voortdurend in contact met het Nationaal Crisiscentrum (NCCN), de andere provinciegouverneurs, de gewestelijke autoriteiten en de gemeenten. 
De diensten van BPV houden permanent toezicht op de situatie en nemen ook deel aan de informatiecel die regelmatig door het NCCN wordt georganiseerd met het oog op de verspreiding van federale informatie in de verschillende gemeenten.

Noodopvang en registratie, essentiële humanitaire hulpverlening


Op vraag van de staatssecretaris voor Asiel en Migratie nam de hoge ambtenaar samen met de andere provinciegouverneurs deel aan de oprichting van een databank om de noodopvang te vereenvoudigen. Dat gebeurde in partnerschap met de gemeenten en de verschillende verenigingen die de voorbije dagen betrokken waren bij de grootste operatie van dit type die Brussel ooit gekend heeft.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!