Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

De dispatching van PolBru sluit aan bij de infrastructuur van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV)

30.05.2022

Op maandag 23 mei is de dienst Dispatching van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene verhuisd naar het gebouw van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV).  Daarmee verlaat de dienst, die instaat voor het telefonisch onthaal van dringende en niet-dringende oproepen via het nummer 101 van de voornaamste politiezone van het land, het commissariaat aan de Kolenmarkt met zijn verouderde infrastructuur voor een nieuwe en hoogtechnologische werkomgeving. 


De verhuis is opnieuw een belangrijke verwezenlijking in het streven naar een bundeling van krachten en middelen en is tevens een optimalisering van de samenwerking tussen preventie- en veiligheidsactoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op termijn verhuizen de dispatchingsdiensten van alle zes Brusselse politiezones naar het gebouw van Brussel Preventie en Veiligheid. Binnenkort is politiezone Marlow (Ukkel, Watermaal-Bosvoorde en Oudergem) aan de beurt.  


Minister-President Rudi Vervoort: “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vat hiermee een belangrijke fase aan van de ontwikkeling van zijn veiligheidsarchitectuur. Het samenbrengen van meerdere krachten onder één dak is van strategisch en operationeel belang, aangezien alle diensten zich in dezelfde institutionele administratieve omgeving bevinden, in het hart van de stad en dicht bij het openbaar vervoer. Dit zorgt voor meer efficiëntie, maar het past ook in het streven van de gewestelijke dispatching naar meer wisselwerking tussen de politiezones en de hulpdiensten. De verhuis zorgt voor een aanvulling van het gewestelijk crisiscentrum dat reeds in 2020 werd ingehuldigd, met een volledige hoogtechnologisch beveiligingssysteem dat volledig is gewijd aan de veiligheid van de inwoners en de bezoekers van ons Gewest. Deze verwezenlijking illustreert zeer duidelijk de partnerschapsdynamiek die Brussel Preventie & Veiligheid wil creëren inzake preventie, veiligheid en hulpdiensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zodat elke burger in alle veiligheid in Brussel kan leven.” 


Brussel Preventie en Veiligheid ziet toe op een gecentraliseerd en transversaal beheer van de veiligheid in Brussel en de verdere uitbouw van een gewestelijk veiligheidsbeleid. "Brussel Preventie en Veiligheid is ontegensprekelijk een sterke en onmisbare partner waarmee wij graag constructief en harmonieus samenwerken via verschillende projecten, waarvan het Gewestelijk Crisiscentrum, dat de verschillende partnerdiensten samenbrengt die betrokken zijn bij de coördinatie en het beheer van evenementen en crisissen op het Brussels gewestelijk grondgebied, tot nu toe het meest in het oog sprong. Deze verhuis van ons dispatchingcentrum zal ons in staat stellen de proactiviteit en het reactievermogen van onze politie te verbeteren en tegelijkertijd optimale werkomstandigheden te bieden aan onze 57 operatoren die 24 uur op 24 actief zijn ten dienste van de bevolking en haar veiligheid", stelt de korpschef van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene, eerste hoofdcommissaris Michel Goovaerts.  
“We leiden meer dan 1000 manifestaties per jaar in goede banen. Dankzij deze verhuizing zullen onze politiemensen in betere omstandigheden kunnen werken met moderne apparatuur dat in het gebouw van BPV aanwezig is. Op termijn zal deze hergroepering de samenwerking efficiënter maken tussen onze politiezone, de andere Brusselse zones en BPV.”
aldus Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel

Christos Doulkeridis, de Burgemeester van Elsene, deelt dit enthousiasme. "Onze politiezone heeft zich altijd ingezet voor een goede samenwerking met andere diensten met het oog op een optimale dienstverlening aan de burgers en op efficiëntie. Door deze hergroepering krijgen onze medewerkers nu ook de beschikking over een moderne en operationele werkinfrastructuur."
 

De dispatching van PolBru sluit aan bij de infrastructuur van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV)

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!