Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

De Hallepoorttunnel, schouwtoneel van een crisisoefening echter dan echt

25.09.2021

In de nacht van 24 op 25 september 2021 heeft het Brussels Hoofdstedelijk gewest in levensechte omstandigheden haar noodsysteem in de Hallepoorttunnel uitgetest. Gewestelijke en gemeentelijke Brusselse overheden, Brussel Mobiliteit, MIVB, DBDMH, Dringende medische hulp, politiediensten, civiele bescherming, defensie... hebben allemaal hun procedures getest om hun interventies te verbeteren en zo in te staan voor de veiligheid van de Brusselse burgers.


Een onmisbare oefening, gecoördineerd door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV)
Onder leiding van de Hoge Ambtenaar en de Directrice-generaal van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) Sophie Lavaux en in samenwerking met de partners van veiligheid en hulpverlening, vond er een multidisciplinaire oefening plaats in de Brusselse wegtunnel van de Hallepoort in de nacht van 24 op 25 september 2021. 


Deze bracht verschillende hulp- en interventiediensten samen actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest- DBDMH, dringende medische Hulp, politiediensten, civiele bescherming, defensie- waar ook Brussel Mobiliteit en de MIVB bij betrokken waren. Dankzij deze oefening konden waarschuwings- en interventieprocedures getest worden in geval van een groot incident in een wegtunnel met als gezamenlijk einddoel de veiligheid van de Brusselse burgers en bezoekers van het gewest zo goed mogelijk te waarborgen.

Sophie Lavaux, Hoge Ambtenaar en Directrice-generaal van BPV spreekt vol lof over de uitstekende samenwerking van de verschillende diensten tijdens de oefening: “Ik wens eerst en vooral alle betrokkenen te bedanken die aan deze levensechte oefening hebben meegewerkt. "De operatie duurde 4 uur en mijn eerste indruk is erg positief. Ik ben er eigenlijk van overtuigd dat elk plan eerst getest moet worden voor het operationeel is. De bedoeling van deze oefening is net om iedereen kennis te laten maken met echte crisisomstandigheden. Om te waken over eenieders veiligheid, moeten professionals van de veiligheids- en hulpverleningssector het probleem niet alleen vanuit hun standpunt kunnen begrijpen maar ook vanuit het standpunt van andere actoren. Dat vereist een constante samenwerking. En daarvoor zet ik me voor de volle 100 procent in met BPV. ”


Een kettingbotsing op ware grootte om de veiligheid van de tunnel te testen
De renovatie van de Brusselse tunnels vormt een van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op vlak van mobiliteit. De wegtunnel van de Hallepoort werd als eerste gerenoveerd. Er werd besloten een veldoefening te organiseren om de goede werking van de nieuwe veiligheidsvoorzieningen in de tunnel te testen. Deze test op ware grootte bestaat erin om een noodsituatie te simuleren met name een kettingbotsing waarbij meerdere voertuigen betrokken zijn en meerdere gewonden vielen, met als bijkomende moeilijkheid brand in de tunnel. Om de scène nog echter dan echt te maken, werden een twintigtal autowrakken in de tunnel opgesteld, alsook poppen om dienst te doen als slachtoffers en weggebruikers.


Tanguy du Bus de Warnaffe, Officier-dienstchef Brandweer van Brussel “Een ongeval in een tunnel kan snel ernstig en moeilijk beheersbaar worden. Naast inzetten op risicopreventie, stellen we alles in het werk om ons voor te bereiden op een dergelijke situatie. We leiden ons personeel op, meer bepaald met trainingssessies in Zwitserland, dat aan de top staat wat dat betreft. We werken ook specifieke procedures en interventieplannen uit. Dankzij vaststellingsbezoeken kunnen personeelsleden ook kennis maken met de sites en hun uitrusting. Uiteraard gaat er niets boven een simulatie op ware grootte. We hebben al eens een brandoefening georganiseerd in de Hallepoorttunnel in 2019, maar op kleinere schaal. Nu hebben we de kans om de samenwerking tussen partners bij te schaven, een absolute noodzaak om doeltreffend te zijn."


Michel Goovaerts, Korpschef van de politiezone Brussel HOOFDSTAD Elsene
“De voorbereiding is cruciaal maar we kunnen niet meer leren dan uit onze eigen ervaringen. Daarom kan ik niet anders dan blij zijn met deze nieuwe multidisciplinaire oefening die plaatsvond in levensechte situatie. De lessen die mijn eenheden eruit trokken waren waardevol en nuttig. We hebben ook voor de eerste keer onze Polbru Kadetten kunnen betrekken in de rol van slachtoffer bij deze ramp. Ook voor hen was de oefening erg nuttig. Waardevol en treffend. ”


MIVB
“Dit incident gebeurde op korte afstand van het metrostation Munthof, aangezien dit station zich binnen de politieperimeters bevond werd besloten om het station te evacueren. Hiervoor werd het Intern Noodplan van de MIVB geactiveerd, en werd een “chief incident” MIVB aangeduid, die in nauwe samenwerking met de spoorwegpolitie deze evacuatie van de figuranten in goede banen leidde.”


Brussel Mobiliteit heeft van deze oefening gebruikt gemaakt om interne noodprocedures te testen. “Vanuit ons Mobiliteitscentrum Moboris gebeuren er dagelijks acties om de tunnels te beheren. Onder meer de controle van de ventilatie, het sluiten van de tunnel in geval van incident of andere nodige interventies om de veiligheid van de weggebruikers te garanderen in de wegtunnels”, aldus algemeen directeur Christophe Vanoerbeek. 


Het Rode Kruis en Defensie hebben eveneens hun steun verleend aan deze oefening via de deelname van figuranten. 


Uitproberen om te professionaliseren
Dankzij multidisciplinaire oefeningen, onder verschillende vormen, kunnen procedures getest worden, de haalbaarheid geëvalueerd worden, kunnen alle actoren kennis maken met hun respectievelijke rollen in het crisisbeheer en kan de strategische en operationele coördinatie tussen alle veiligheids- en hulpverleningsactoren van het Brussel Gewest getest worden. De organisatie van oefeningen waarbij actoren maatregelen en procedures testen en hun automatismen verfijnen, kadert volledig binnen het takenpakket van civiele veiligheid van de Hoge Ambtenaar.

De Hallepoorttunnel, schouwtoneel van een crisisoefening echter dan echt

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!