Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

De Prijs David Yansenne 2021: Twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld bekroond

26.01.2022

De Prijs David Yansenne 2021 gaat naar een project voor de preventie van huiselijk geweld onder leiding van de politiezone Brussel-Hoofdstad/Elsene waarvoor samengewerkt wordt met het parket, de universiteit van Bergen en de vzw Praxis. De tweede en de derde prijs werden respectievelijk uitgereikt aan de preventiedienst van Sint-Agatha-Berchem voor haar wijkantenne en aan de Fédération Laïque de Centres de Planning Familial voor het instrument dat zij vorm heeft gegeven om echtelijk en seksueel geweld te bestrijden. 

Deze prijs wordt in 2021 voor de zevende keer toegekend. Elk jaar overhandigt de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hem als eerbetoon aan de nagedachtenis en het nalatenschap van hoofdcommissaris David Yansenne aan een of meerdere projecten die tot doel hebben om de preventie- en veiligheidsdiensten voor de burgers te verbeteren. 

Ik ben bijzonder verheugd dat twee van de drie bekroonde projecten gewijd zijn aan het maatschappelijk fenomeen van huiselijk en echtelijk geweld. Een vrouw op drie in België is sinds haar vijftiende al het slachtoffer geweest van fysiek of seksueel geweld. Dagelijks worden negen aangiften van verkrachting gedaan, maar men vermoedt dat 90% van de slachtoffers geen klacht indient. 53% van de slachtoffers is minderjarig. Deze cijfers tonen aan hoe belangrijk het is dat wij ons inzetten  voor de bestrijding van deze plaag. Daarom besteedt het Brussels Gewest veel aandacht aan dit thema, met name via het Brusselse Observatorium voor Preventie en Veiligheid. Ik feliciteer ook de LISA-antenne van Sint-Agatha-Berchem, die een zeer belangrijke rol vervult om voeling te krijgen met de plaatselijke realiteit door zo dicht mogelijk in contact te staan met de burger,” aldus Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) maakte vandaag als organisator van de procedure voor de toewijzing van deze prijs de namen bekend van de drie laureaten van 2021 die aangeduid zijn door een onafhankelijke jury van beroepsmensen uit de veiligheids- en preventiesector. 

Het project rond huiselijk geweld van de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene 

De eerste prijs is voor het project rond huiselijk geweld van de politiezone Brussel-Hoofdstad / Elsene. Zij werkt hiervoor samen met het parket, de universiteit van Bergen en de vzw Praxis. Het project heeft tot doel om het fenomeen van huiselijk geweld aan te pakken door proactief op te treden ten aanzien van de dader.  

Preventiedienst van Sint-Agatha-Berchem - "LISA - Locally Integrated Security Cell”

De preventiedienst van Sint-Agatha-Berchem krijgt de tweede prijs voor haar LISA-antenne (Locally Integrated Security Cell). De preventiedienst richtte deze wijkantenne op om te kunnen inspelen op de lokale bekommernissen in een specifieke buurt. Zij sloeg daarvoor de handen in elkaar met enkele partners, zoals de sociale huisvestingsmaatschappij, de lokale politie, het OCMW en het project voor sociale cohesie. Het doel van deze antenne is om het onveiligheidsgevoel te bestrijden en de levenskwaliteit in de wijk te verbeteren op basis van 5 pijlers: netheid, veiligheid, tewerkstelling, begeleiding van de jongeren en ondersteuning van de administratieve diensten. 

Fédération Laïque de Centres de Planning Familial - project om echtelijk en seksueel geweld op te sporen en de slachtoffers op te vangen en door te verwijzen

De derde prijs wordt toegekend aan de Fédération Laïque de Centres de Planning Familial (FLCPF) voor het project om echtelijk en seksueel geweld op te sporen en de slachtoffers op te vangen en door te verwijzen. Dat project ging in 2018 van start. Het is erop gericht om op basis van samenwerking intersectorale en gemeenschappelijke instrumenten te ontwikkelen voor verenigingen en eerstelijnsdiensten die actief zijn in Brussel en in Wallonië.  

Prijs en selectieprocedure

De drie winnende projecten worden beloond met respectievelijk 6.000, 4.000 en 2.000 euro. Daarmee kunnen de initiatiefnemers hun project versterken. Zo zal er voor het project rond huiselijk geweld een filmpje gemaakt worden om het meer zichtbaarheid te geven. 

De Prijs David Yansenne bekroont sinds 2015 bestaande initiatieven, waarvan de concrete resultaten geëvalueerd worden door een jury met daarin deskundigen en beroepsmensen uit de veiligheids- en preventiesector (kabinet van de minister-president, Brussel Preventie en Veiligheid, Brusafe, academici, plaatselijke besturen, politie, parket, MIVB). Hij kan maar één keer aan eenzelfde project worden toegekend. De jury beoordeelt de relevantie van het project, de kwaliteit van de samenwerking, de vernieuwing die het brengt en de methodologie waarop het is gebaseerd. Door de gezondheidscrisis kon er in 2021 geen plechtigheid plaatsvinden om de prijzen te overhandigen.

De Prijs David Yansenne 2021:  Twee initiatieven rond de bestrijding van huiselijk en echtelijk geweld bekroond

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!