Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

“Uw kijk op veiligheid” is een gewestelijke enquête van Brussel Preventie en Veiligheid (BPV), uitgevoerd op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Doel van de enquête? Nagaan of de mensen zich veilig voelen en of zij het jaar voorafgaand aan de enquête het slachtoffer waren van een of ander feit. De respondenten gaven aan zich in vrij voldoende mate veilig te voelen, wat in verband gebracht kan worden met de daling van de geregistreerde criminaliteit met bijna 20% in de afgelopen tien jaar.

48% van de inwoners, 45% van de pendelaars en 77% van de toeristen laat zich positief uit over de veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dat blijkt uit het onderzoek “Uw kijk op veiligheid” dat Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) gevoerd heeft van maart tot juni 2018. Doelgroepen van de enquête: de inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de pendelaars die er werken en de toeristen en zakenreizigers die in de hoofdstad passeren.

“Voortaan krijgen we niet alleen zicht op de criminaliteit op basis van een registratie van het aantal feiten, maar meten we ook het veiligheidsgevoel en het slachtofferschap met behulp van een gewestelijke enquête. Die enquête moet gezien worden als een barometer die peilt hoe veilig of onveilig de inwoners, pendelaars en toeristen zich voelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Op basis daarvan kunnen we ook gestructureerd vaststellen op welke verschijnselen de preventie- en veiligheidsdiensten een antwoord moeten bieden”, aldus Brussels Minister-President Rudi Vervoort. 

Top 3 van de situaties waaraan men zich het meest stoort 

Bepaalde omgevingsfactoren, zoals het gebrek aan netheid, vervuiling en druk verkeer, worden aangehaald als storend. Bijna een inwoner op twee, ongeacht het geslacht van de respondent, zegt zich voornamelijk - vaak of voortdurend - te storen aan het drukke wegverkeer (46%) en het gebrek aan netheid (46%), de vervuiling (44%), overdreven snelheid (41%) en respectloos gedrag (35%). Verhoudingsgewijs zijn er meer vrouwen dan mannen die zich daaraan storen. Enkel voor wat de ergernis over het drukke verkeer betreft, is de man-vrouwverhouding gelijk.


Van datgene waar ze het meest bang van zijn…

De angst voor geweldpleging en diefstal werd het meest geuit door de drie groepen ondervraagde personen. 38% van de Brusselaars, 26% van de pendelaars en 20% van de toeristen geeft aan dat zij het meest bang zijn voor geweldpleging. De angst om slachtoffer te worden van een diefstal leeft meer bij pendelaars (29%) en toeristen (25%) dan bij de inwoners (7,5%). Verder is 23% van de pendelaars en 35% van de toeristen bevreesd voor het risico op aanslagen. Bij de inwoners bedraagt dat percentage slechts 8%.


… worden mensen het minst slachtoffer 

In werkelijkheid merken we echter een verschil tussen datgene waarvoor mensen bang zijn en datgene waarvan zij al het slachtoffer geweest zijn. De burgers verklaren namelijk vooral slachtoffer te zijn van discriminatie, opmerkingen en beledigingen in de openbare ruimte, diefstal zonder geweld en intimidatie. Voor de feiten die het minst angst inboezemen, zijn de voorbije twaalf maanden het meeste slachtoffers opgetekend. Mensen geven dergelijke feiten, behalve diefstallen, ook zelden aan bij de politie, omdat ze denken dat het niets uithaalt of omdat ze vrezen niet ernstig genomen te zullen worden.

Het onveiligheidsgevoel verkleinen 

BPV heeft op basis van de resultaten van de enquête enkele aanbevelingen geformuleerd voor de overheid en de instanties die bevoegd zijn voor preventie en veiligheid. Die aanbevelingen houden onder meer verband met slachtofferonthaal en -opvang, bewustmaking en de aandacht voor veiligheid bij ruimtelijke ordening door onder meer een evenwicht na te streven voor de verschillende verplaatsingswijzen. Er wordt ook voorgesteld om de verschillende partners van de preventie- en veiligheidsketen sterker te laten samenwerken en daarbij te zorgen voor een grotere zichtbare aanwezigheid en een betere taakverdeling.  

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel
Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Verwante artikels

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

7 toptips voor de Ronde van Frankrijk in Brussel!

04.07.2019

Lees meer over 7 toptips voor de Ronde van Frankrijk in Brussel!

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

27.11.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

07.06.2019

Lees meer over Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!