Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Een terugblik op de conferentie 'Inclusive and Safer Public Spaces: Rethinking Tools and Practices"

08.12.2022

Vorige week heeft safe.brussels in samenwerking met Efus een conferentie georganiseerd in het kader van de door de Europese Unie gefinancierde projecten PACTESUR & Secu4All over het thema 'Inclusive and Safer Public Spaces: Rethinking Tools and Practices'. Bijna 150 deelnemers uit 11 Europese landen kwamen er samen om uitdagingen te bespreken in verband met de bescherming van onze openbare ruimte waarmee we vandaag en in de toekomst te maken krijgen. 

Sophie Lavaux, DG van safe.brussels, opende de conferentie en wees erop dat de uitwisseling van goede praktijken tussen Europese partners om inclusievere en veiligere steden te creëren tegenwoordig onontbeerlijk is en dat een multidisciplinaire aanpak hierbij van cruciaal belang is. Zij bracht ook in herinnering dat het "dankzij onze deelname aan Secu4All is [dat] wij onze capaciteiten, onze theoretische kennis en onze praktische tools kunnen versterken om veiligheid en bescherming in de openbare ruimte te waarborgen" 


Deze conferentie was gericht op een multidisciplinaire aanpak om de openbare ruimte te beheren, met de volgende agenda: 

  • _ Een burgemeesterspanel: Meer openheid en veiligheid in steden, geleid door Elizabeth Johnston, algemeen afgevaardigde, Efus en voorgezeten door Anthony Borré, adjunct-burgemeester van Nice 

  • De presentatie van de resultaten van het project PACTESUR, evenals de voordelen van het project in een gewestelijk perspectief, geleid door Yves van de Vloet, PACTESUR 

  • Het Schumanplein opnieuw vormgeven: herinrichting van het plein volgens de principes van 'security by design'. Bezoek ter plaatse en analyse van de veiligheidsvoorzieningen.

  • Bezoek ter plaatse aan het gewestelijk videobewakingsplatform met Christian Banken, met aandacht voor innovatieve benaderingen zoals de BriefCam, software waarmee zoekopdrachten uiterst snel en nauwkeurig kunnen worden uitgevoerd. 

  • en een debat gemodereerd door Paul Van Soomeren, oprichter, DSP-Groep, partner van het project Secu4All over het thema: Welke tools zijn nodig om de rol van de territoriale overheden bij de bescherming van de openbare ruimte te verbeteren? 

Via de verschillende debatten en bezoeken konden de leden hun deskundigheid en ervaringen delen om tot duurzame veranderingen te komen bij het ontwerpen van de openbare ruimte van de toekomst. Een van de kernpunten was het feit dat er een gemeenschappelijke cultuur met betrekking tot veiligheid in de openbare ruimte moet worden ontwikkeld op basis van opleiding en coproductie. Zij wezen op het belang van burgerparticipatie en transparantie om deze ruimten beter te beschermen en de veerkracht van steden te versterken. Voorts herinnerden zij eraan dat nieuwe technologieën, met name bewakingstechnologieën, op democratische wijze en met eerbiediging van de grondrechten moeten worden toegepast, en dat deze als aanvullende tools en niet als doel op zich moeten worden opgevat. 


 

Een terugblik op de conferentie 'Inclusive and Safer Public Spaces: Rethinking Tools and Practices"

Verwante artikels

AlerteAlerte

Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een masker voor iedere Brusselaar

20.05.2020

Lees meer over Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een masker voor iedere Brusselaar

Een coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

07.06.2019

Lees meer over Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!