AlerteAlerte

Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een masker voor iedere Brusselaar

20.05.2020

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil elke Brusselse burger een masker aanbieden. Een bestelling van 3,5 miljoen maskers werd geplaatst door Brussel Preventie en Veiligheid (BPV) en Iriscare, met hulp van hub.brussels om het lastenboek op te stellen en de producenten in Brussel en omgeving te identificeren. Vandaag, op woensdag 20 mei, wordt een eerste lading van 800.000 maskers verdeeld onder de gemeentelijke overheden, de Brusselse gewestambtenaren (besturen en instellingen van openbaar nut) en het personeel van de gemeentebesturen. De maskers zijn gecertificeerd, vervaardigd in een wasbare stof, herbruikbaar en dubbel gelaagd. Er kan ook een filter in geplaatst worden.
 
Overeenkomstig de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 24 april 2020 om de bevolking in het kader van de exitstrategie aan te bevelen een mondmasker te dragen, wilde de Brusselse hoofdstedelijke regering iedere burger, maar ook de Brusselse gewest- en gemeenteambtenaren minstens één herbruikbaar stoffen mondmasker bezorgen.
 
Die grootschalige verdeling begint vandaag en zal de volgende weken gestaag worden voortgezet. Tegen eind mei moet iedere Brusselaar ouder dan drie jaar van het Gewest een mondmasker gekregen hebben en in de loop van de maand juni volgt nog een tweede.

Voor deze eerste verdeling wordt nauw samengewerkt met Iriscare, Citydev en de gemeentelijke overheden, die zelf bevoegd zijn om te bepalen hoe de maskers verdeeld worden onder hun inwoners, maar ook onder de volgende structuren: 

 • het personeel van de Brusselse instellingen en van de gemeenschapscommissies (COCOF, COCOM, COCON)
 • de plaatselijke gemeenschappen en OCMW’s;
 • de verblijfscentra voor volwassenen;
 • de diensten voor gezinshulp; 
 • de revalidatiecentra;
 • de opvang- en verblijfscentra voor personen met een handicap;
 • de psychiatrische verzorgingstehuizen;
 • de sociale collectieve instanties (opvang- en verblijfscentra, nachtopvang, sociale contactpunten, enz.);
 • de sociale economiebedrijven;
 • de opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven georganiseerd in vzw's
 • de sport- en cultuurverenigingen die erkend zijn door het Brussels Gewest en de Gemeenschapscommissies

 
Het dragen van een stoffen mondmasker - of comfortmasker - op het openbaar vervoer en daar waar de fysieke afstand niet gegarandeerd kan worden, vormt een kernonderdeel van de versoepeling van de lockdown. Het biedt een bijkomende barrière naast de andere gezondheidsmaatregelen. “Het nut van het mondmasker bestaat er niet zozeer in zichzelf te beschermen tegen het virus, maar wel anderen te beschermen door ervoor te zorgen dat geen speekseldruppeltjes verspreid raken, in het bijzonder op het openbaar vervoer waar het niet altijd mogelijk is om de nodige afstand te bewaren”, benadrukt Minister-President Vervoort. “In dat verband vinden we het zeer belangrijk om alle Brusselaars gelijk te behandelen. De maskers zijn bestemd voor de hele Brusselse bevolking, met inbegrip van de kinderen ouder dan drie jaar, daklozen en mensen die hier illegaal verblijven"

Deze preventie- en solidariteitsmaatregel moet helpen om iedereen te beschermen, maar moet het ook mee mogelijk maken om de afbouw van de lockdown te organiseren. Zo moeten de barrièremaatregelen deel worden van onze nieuwe manier waarop we in de gemeenschap samen leven en met elkaar omgaan. Alleen zo zullen we blijvend een einde kunnen maken aan deze gezondheidscrisis. 
 
Het Gewest begeleidt de verdeling van de maskers met een communicatiecampagne naar de jongeren, die onder meer focust op het bewaren van anderhalve meter fysieke afstand en het dragen van een mondmasker (verplicht op het openbaar vervoer). De campagne verwijst naar de heropstart van de activiteiten, maar dan wel in een andere context met zinnen als “Ook anders gaat het leven zijn gang.” en “ik leef anders”.
 
Voor meer info: https://jexisteautrement.brussels/, https://ikleefanders.brussels/, https://mylifedifferently.brussels 

Documenten:

Eerste grootschalige verdeling van 800.000 mondmaskers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: een masker voor iedere Brusselaar

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!