U vond geen antwoord op uw vragen?
Doe mee aan onze enquête!

Het doel van deze enquête is inzicht te krijgen in uw percepties en verwachtingen met betrekking tot veiligheid en preventie in het Brusselse Gewest. Op die manier kunnen wij u antwoorden geven die steeds nauwer aansluiten bij uw bezorgdheid en nieuwsgierigheid. 

Het kost u maar 2 minuten - uw mening is voor ons van essentieel belang.

Lees meer

Vormen volgende kwesties volgens u een probleem in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Niet problematisch (0) tot zeer problematisch (5)

In hoeverre verontrusten volgende thema’s u persoonlijk?

Niet bezorgd (0) tot zeer bezorgd (5)

Hoe bezorgd bent u persoonlijk over volgende thema’s ?

Niet bezorgd (0) tot zeer bezorgd (5)

Hoe goed bent u persoonlijk voorbereid op de volgende thema’s?

Helemaal niet voorbereid (0) tot zeer goed voorbereid (5)

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!