Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Gegevensverzameling over LGBTQI+-foob geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

05.04.2019

Brussel Preventie & Veiligheid (via haar Observatorium - BOPV) en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) zetten samen met het Rainbow House hun schouders onder een ongezien project rond de gegevensverzameling over geweld en discriminatie op basis van seksuele geaardheid en genderidentiteit (SOGI). In samenwerking met talrijke partners ontwikkelden het BOPV en equal.brussels een fiche voor de signalisatie van dergelijke feiten, die zelden bij de politie worden aangegeven.

Hoe werkt het?
Vanaf 1 maart 2019 kunnen slachtoffers van LGBTQI+-fobie een incident anoniem melden via het Rainbow House (Kolenmarktstraat 42, tel. 02 503 59 90). Rainbow House verwijst slachtoffers ook door naar de politie en de officiële instanties die instaan voor het verzamelen van meldingen van discriminatie (Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - IGVM) en bezorgt hen de gegevens van de diensten voor slachtofferhulp.

Doel?
Het BOPV en equal.brussels willen de omvang van het fenomeen in kaart brengen, door het verzamelen van kwantitatieve gegevens. Het ultieme doel: beleidsaanbevelingen formuleren voor de bevoegde overheid.

Gegevensverzameling over LGBTQI+-foob geweld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeterenEen transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren

6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

27.11.2019

Lees meer over 6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!