Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Gewestelijke visie en strategie rond preventie en veiligheidsberoepen in Brussel

25.02.2020

Deze film zoomt in op de geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak van de openbare veiligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is bedoeld voor professionals uit de veiligheids-, preventie- en hulpverleningssector. De film moet de gewestelijke veiligheidsvisie promoten.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!