AlerteAlerte

Het waarschuwingssysteem per sms van BE-Alert wordt deze donderdag in Brussel getest

04.04.2022

Op donderdag 7 april testen de diensten van de hoge ambtenaar en het Nationaal Crisiscentrum het versturen van sms’en op basis van de locatie van de burgers die die dag aanwezig zijn op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Die actie heeft een dubbel doel: enerzijds het testen van de infrastructuur en de capaciteit van de telefoonoperatoren in het kader van een massale verzending van sms’en in een korte tijdspanne, anderzijds het promoten van de Be-Alert-tool bij de bevolking aanwezig op het Brussels grondgebied.
 
De oefening maakt deel uit van de trimestriële nationale testdag van het BE-Alert systeem, op de eerste donderdag van de maand, die de federale autoriteiten toelaat het systeem te testen.
 
Het BE-Alert-systeem kan door lokale, provinciale en nationale overheden worden gebruikt om burgers te waarschuwen in geval van een noodsituatie. Om het systeem zo doeltreffend mogelijk te gebruiken in geval van een incident, is het belangrijk regelmatig testmomenten te organiseren.
 
Sophie Lavaux, hoge ambtenaar: “In Brussel zijn 65.000 mensen ingeschreven in het systeem, wat relatief weinig is. We besloten daarom deel te nemen aan deze testdag en de Brusselse bevolking bewust te maken van het belang om, indien nodig, via telefoon, sms of e-mail gewaarschuwd te worden in geval van een incident op het Brussels grondgebied en informatie te krijgen over wat je als burger moet doen. We werken samen met al onze gemeentelijke partners en onze partners in preventie, veiligheid en hulpverlening om het effect van deze actie te maximaliseren.”
 
Schrijf je gratis in via www.be-alert.be
Ook al is het mogelijk om een sms-bericht te ontvangen op basis van de locatie, toch is het belangrijk dat de Brusselaars zich inschrijven voor BE-Alert. Zo kunnen ze gewaarschuwd worden in geval van een noodsituatie in de buurt van hun woning, zelfs als ze er op dat moment niet zijn. Stroompanne, verontreiniging van het drinkwater, evacuatie van een wijk volgend op een noodsituatie, allemaal situaties die het verzenden van een BE-Alert kunnen rechtvaardigen.
 
Rudi Vervoort, minister-president: “Inschrijven voor BE-Alert is gratis en kan het verschil maken tijdens een noodsituatie. Verlies geen tijd meer en ontvang onmiddellijk de berichten van de overheidsinstanties in geval van nood. Laten we allemaal een rol spelen in onze veiligheid en ons in grote getale inschrijven op BE-Alert.”

 
Gelijktijdig met de verzending van de sms’en zullen berichten/visuals worden verspreid via de sociale media van Brussel Preventie & Veiligheid. Die zullen de burgers aansporen zich in te schrijven om onmiddellijk de berichten van de gemeentelijke, gewestelijke of federale overheidsinstanties te ontvangen in geval van nood. In dat kader is er ook een communicatiekit beschikbaar.

 
Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt strikt nageleefd in het kader van dit waarschuwingssysteem. Geen enkele overheid heeft via de sms-waarschuwingen toegang tot de gegevens van burgers. Het detecteren van gsm’s aanwezig in de zone gebeurt onafhankelijk van het BE-Alert-systeem en vindt uitsluitend plaats op het niveau van de operatoren. Er is geen enkele uitwisseling van gegevens tussen de operatoren en het BE-Alert-systeem. Het is voor de autoriteiten onmogelijk de personen, of zelfs de aanwezige gsm-nummers in de bepaalde zone, te identificeren.
 
Het systeem testen
Dankzij een dergelijke grootschalige test kunnen de capaciteit en de snelheid van BE-Alert worden getest en kunnen eventuele verbeterpunten geïdentificeerd worden. Het Nationaal Crisiscentrum zal na afloop een grondige analyse van de test uitvoeren.

Het waarschuwingssysteem per sms van BE-Alert wordt deze donderdag in Brussel getest

Verwante artikels

AlerteAlerte

Toestand Coronavirus (Covid19) – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

04.03.2020

Lees meer over Toestand Coronavirus (Covid19) – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

AlerteAlerte

Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

26.03.2020

Lees meer over Maatregelen tegen het Coronavirus COVID-19 - veelgestelde vragen

AlerteAlerte

Coronavirus (Covid-19): Besluit verbodsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

11.03.2020

Lees meer over Coronavirus (Covid-19): Besluit verbodsmaatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!