Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

17.05.2022

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie publiceert BPV de resultaten van een analyse over LGBTQIA+-foob geweld in het Brussels Gewest. Het Observatorium van BPV maakte gebruik van niet-gepubliceerde gegevens afkomstig uit een partnerschap tussen openbare instellingen (Brussel Preventie & Veiligheid en equal.brussels ) en de vereniging RainbowHouse Brussels. Dankzij de bestaande vertrouwensrelatie tussen die vereniging en het doelpubliek konden getuigenissen van slachtoffers van LGBTQIA+-fobe feiten verzameld worden. Hoewel de feiten zelden worden aangegeven bij de politie, blijkt uit de gegevens dat geweld en discriminatie van personen omwille van hun seksuele geaardheid en/of genderidentiteit en -expressie alom tegenwoordig zijn in het Gewest, in alle levenssferen: in de openbare ruimte, binnen het gezin, op café of restaurant, in winkels en op de werkvloer, maar ook bij de dokter, aan het gemeenteloket of wanneer men een taxi neemt. Op basis van die analyse formuleert het Observatorium aanbevelingen: werken aan een vertrouwensband met de politie, opvolging van de klachten en degelijke informatie voor de slachtoffers, maar ook het bestrijden van stereotypes en het normaliseren van verschillende seksuele geaardheden en genderidentiteiten.


Werd jij het slachtoffer van gewelddadige of discriminerende opmerkingen, gebaren of handelingen in verband met jouw seksuele geaardheid en/of genderidentiteit? Jouw ervaring is belangrijk. Geen enkel incident is onbeduidend! Het RainbowHouse is er om anoniem naar jou te luisteren en geeft je advies over mogelijke verdere stappen. Maak een afspraak via sms of WhatsApp: 0492/40.84.84. - http://rainbowhouse.be/nl/projet/melding/ 


Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IEFH) zijn ook beschikbaar om gratis bijstand te verlenen, waaronder ook juridische bijstand. Bel in geval van nood steeds 112 om de politie of de medische hulpdiensten te bereiken.

Downloaden
LGBTQIA+-foob geweld in Brussel: wijdverspreid maar zelden gesignaleerd

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!