Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

LGBTQIA+foob geweld: een overzicht van de situatie in het Brussels Gewest

17.05.2024

Naar aanleiding van de internationale dag tegen homofobie en transfobie stelt safe.brussels in avant-première nieuwe gegevens voor omtrent LGBTQIA+-foob geweld in het Brussels Gewest. Verzameld door de vzw RainbowHouse Brussels, in samenwerking met equal.brussels en safe.brussels, werpen deze gegevens een licht op LGBTQIA+-fobe daden die gepleegd worden in het Brussels Gewest en die niet vaak gemeld worden aan de autoriteiten.

Van de 217 meldingen van geweld die sinds eind 2019 zijn binnengekomen, is slechts in iets meer dan 1 op de 10 gevallen een klacht ingediend bij de politie. Er is veel wantrouwen tegenover de politie onder LGBTQIA+ mensen die zich bij RainbowHouse hebben gemeld - het vertrouwen in de instellingen herstellen, vormt daarom een grote uitdaging en dit project helpt daarbij. 

Mannen zijn verantwoordelijk voor 8 van de 10 gerapporteerde geweldsincidenten. Dat herinnert aan de verankering van homofoob en transfoob geweld in een patriarchaal en heteronormatief systeem, waarin mensen die afwijken van de normen rond genderbinariteit of genderspecifieke uiterlijke kenmerken (make-up, kleding, schoenen), óf die hun seksuele geaardheid zichtbaar maken, lopen nog steeds het risico het slachtoffer te worden van geweld. Er zijn nog steeds te veel voorbeelden van koppels van hetzelfde geslacht die worden aangevallen terwijl ze elkaars hand vasthouden in het openbaar. Hier moet over gesensibiliseerd worden. 

Dat werk moet op verschillende fronten worden uitgevoerd: uit de ontvangen meldingen blijkt dat LGBTQIA+-personen risico's lopen op alle plaatsen waar ze vaak komen: aanvallen komen voor in de openbare ruimte (48%), in privéwoningen (19%), op het werk of op school (12%), maar ook in medische en openbare instellingen, enz.

Lees meer in de zesde Flash Paper (vanaf nu beschikbaar) of in een meer gedetailleerde analyse (binnenkort beschikbaar).

Downloaden
LGBTQIA+foob geweld: een overzicht van de situatie in het Brussels Gewest

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!