Openbare veiligheid

Brussel Preventie & Veiligheid heeft als opdracht de veiligheids- en preventieactoren te coördineren. Ze beschikt daarvoor over verschillende instrumenten

  • Een geïntegreerd communicatie- en crisiscentrum, te gebruiken door de verschillende politie- en hulpverleningsdiensten voor de coördinatie en het beheer van incidenten op het Brussels grondgebied.
  • Een centrum voor cyberveiligheid waar informatie verzameld en geanalyseerd wordt, met het accent op sociale netwerken.
  • Een gewestelijk centrum voor de verwerking van verkeersovertredingen, dat tot stand kwam met de ondersteuning van de Brusselse politiezones en de federale politie. 

 

Brussel Preventie & Veiligheid streeft een eenduidige aanpak na en wil de uitwisseling van goede praktijken bevorderen. Ze ontwikkelde daarom:

  • een rechtstreekse samenwerking met de gemeenten, de politiezones, de federale politie, het Brussels parket en de verschillende federale veiligheidsdiensten (federale politie, OCAD, Staatsveiligheid) of de besturen van de gemeenschappen;
  • nauwe samenwerkingsverbanden met bepaalde gewestelijke instellingen zoals Brussel Plaatselijke Besturen, Brussel Mobiliteit, het CIBG, Leefmilieu Brussel, de DBDMH, de MIVB en Perspective.Brussels in uiteenlopende domeinen: beveiliging van de openbare ruimte, ontwikkeling van videobewaking, veiligheid op het openbaar vervoer of in parken, deelname aan projecten van het crisis- en communicatiecentrum enzoverder; 
  • een nieuwe school voor preventie-, veiligheids- en hulpverleningsberoepen genaamd Brusafe, die onder andere meer Brusselaars wil betrekken bij de uitdagingen voor het Gewest;
  • een vademecum in verband met preventie van radicalisering, voor de Brusselse gemeenten.

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!