Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

Safe.brussels steunt BE-Alert!

08.03.2024

Slechts 6% van de Brusselaars is ingeschreven op BE-Alert! Safe.brussels besloot daarom een nieuwe, 100% digitale campagne te lanceren. Het doel? Zoveel mogelijk Brusselaars motiveren om zich in te schrijven op BE-Alert.
 

 incendie

BE-Alert, wat is dat?

BE-Alert is een waarschuwingssysteem waarmee de overheid je kan informeren in noodsituaties.
In geval van nood kan de burgemeester, de hoge ambtenaar van de Brusselse agglomeratie of de minister van Binnenlandse Zaken jou via BE-Alert verwittigen door een sms te versturen.

panne électrique

Waarom inschrijven?​

Omdat het in een crisissituatie cruciaal is om snel duidelijke informatie te krijgen. Het is voor de overheid belangrijk om zo snel mogelijk relevante informatie te verspreiden. Op die manier kunnen burgers de juiste maatregelen treffen om zich in veiligheid te brengen. 

Je ontving misschien als eens een sms op basis van de plaats waar je je bevond. Toch is het belangrijk dat Brusselaars zich inschrijven! Op die manier word je bijvoorbeeld altijd verwittigd over een noodsituatie in de buurt van je woonplaats, ook wanneer je niet thuis bent. 

Klik hier voor meer informatie en om je in te schrijven : https://safe.brussels/nl/be-alert
 

 

Safe.brussels steunt BE-Alert!

Verwante artikels

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Crisisbeheer en veerkrachtCrisisbeheer en veerkracht

In volle voorbereiding voor de Tour de France

01.07.2019

Lees meer over In volle voorbereiding voor de Tour de France

AlerteAlerte

Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

30.03.2020

Lees meer over Overleg met de Gewestelijke Veiligheidsraad en uitvoering van de maatregelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!