Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Verslag 2016-2017 BOPV

16.10.2018

Brussel Preventie en Veiligheid stelt voor: het verslag 2016-2017, voorbereid door het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV). Het Observatorium wil de publieke kennis over veiligheid – van goederen en personen in de ruime zin van het woord – verrijken door de analyse van verschillende gegevens. De thema’s uit het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (2017-2020) staan daarbij centraal.

De missie van het Observatorium is tweeledig. De registratie en analyse van criminaliteits- en onveiligheidsfenomenen enerzijds. De evaluatie van het overheidsbeleid anderzijds. De diversiteit van de bronnen staat centraal in de aanpak van het Observatorium. Het BOPV wil de gegevens in context plaatsen en weergeven op niveau van het Brussels Gewest en de Brusselse wijken.

De resultaten van die analyses dragen bij tot de beeldvorming van de onveiligheidsfenomenen en de ontwikkeling van de gewestelijke statistiek. Dankzij die conclusies kan de overheid passende maatregelen treffen.

Verslag 2016-2017 van het BOPV: grote tendensen

Het verslag bestaat uit vier delen: (1) de criminaliteitsstatistieken, geregistreerd door de politiediensten; (2) het veiligheidsgevoel; (3) de strafrechtelijke statistieken en begeleidingsmaatregelen en (4) de administratieve sancties.

  • de politiecijfers tonen een globale daling terwijl de bevolkingscijfers stijgen (+15% tussen 2007 en 2016);
    • het geregistreerde aantal diefstallen uit of aan het voertuig (-61%), het aantal autodiefstallen (-55%) en het aantal hold-ups/gewapende overvallen (-43%) daalden de afgelopen tien jaar sterk,
    • overgewicht van eigendomsdelicten en de aantasting van de integriteit van personen (kwantitatief en relatief criterium),
    • de overtredingen die de afgelopen 10 jaar stegen, zijn: nachtlawaai, informaticafraude, bezit van drugs en fietsdiefstal;
  • ook op het niveau van het correctioneel parket en het jeugdparket bemerken we een sterke daling van het aantal binnenkomende en uitgaande zaken;
  • volgens de enquêtes over het veiligheidsgevoel vindt de grote meerderheid van de inwoners van het Gewest dat hun wijk een veilige plek is om te wonen (88%). Ook het veiligheidsgevoel op het openbaar vervoer evolueert in de goede richting;
  • tot slot stippen we aan dat de gemeentelijke administratieve sancties almaar meer ingezet worden, voor de overgrote meerderheid (80%) wegens niet-toegelaten stilstaan en parkeren (overige 20%: verstoring openbare ruimte, leefmilieu, betrekkingen met gezagsdragers).

Het Observatorium werkt nu al aan het verslag 2018, waarin de resultaten verder uitgediept en geüpdatet worden.

Meer weten?

Contacteer het Observatorium.

Verslag 2016-2017 BOPV

Verwante artikels

DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestDEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

08.08.2019

Lees meer over Handvatten voor de preventie en omgang met polarisering en radicalisering in Brussel en de Vlaamse rand

DEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk GewestDEen coherent en geruststellend imago bevorderen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

07.06.2019

Lees meer over Boekvoorstelling: "Na het kalifaat: De Islamitische Staat en de toekomstige terroristische beweging"

Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeterenEen transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren

6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

17.10.2019

Lees meer over 6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!