Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Anticiperen om zich beter te beschermen: de rol van diefstalpreventieadviseur in de kijker 

04.11.2022

De diefstalpreventieadviseurs (DPA's) zijn afkomstig van de lokale politiediensten of de gemeentelijke preventiediensten. Zij moeten zich blijven bijscholen om hun kennis te verbeteren en op de hoogte te blijven van nieuwe praktijken op het gebied van technopreventie. De basisopleidingen en bijscholingen worden georganiseerd door de Directie Lokale Integrale Veiligheid (DLIV) van de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken (ADVP), met ondersteuning van de provinciegouverneurs. 

Eenmaal per jaar wordt in elke provincie gedurende één dag een plenaire vergadering georganiseerd, waar alle DPA's met externe actoren theoretische en technische kwesties op het gebied van technopreventie kunnen bespreken, en van gedachten kunnen wisselen over hun beroepspraktijk. Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt doorgaans het technopreventieplatform of de rondetafel van de DPA's genoemd. 

Dit jaar werd de operationele organisatie van de jaarlijkse plenaire vergadering op 27 oktober verzorgd door de directie Operations van safe.brussels, in nauwe samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken, de referentiepolitieambtenaar en de logistieke ondersteuning van Brusafe. 

Op de agenda van deze vergadering stond het volgende: 

  • Presentatie van een spel voor tablets om voorbijgangers op een ludieke manier naar de preventiestands te leiden. 
    • Doel: de burgers bewustmaken van basispreventiemaatregelen. 
  • Uiteenzetting van de laatste statistieken van de federale politie over diefstal.
  • Risicoanalyse van plaatsen voor erediensten door de FOD Binnenlandse Zaken: 
    • Hoe kan de bestaande beveiliging van sites zoals de Basiliek van Koekelberg of de Grote Moskee van Brussel worden verbeterd? 
  • Presentatie van innovatieve technopreventieoplossingen door actoren uit de privésector. 

Inbraak: nog steeds een te vaak voorkomend fenomeen 

Minder vakanties, minder culturele en vrijetijdsactiviteiten, meer telewerk: het lijdt geen twijfel dat onze leefgewoonten sinds de COVID-19-pandemie gewijzigd zijn. Dit heeft er weliswaar toe geleid dat men vaker thuis aanwezig is, maar toch komen inbraken nog steeds vaak voor. Een inbreker heeft immers maar 5 minuten nodig om in een woning in te breken, weg te halen wat er te halen valt en op de loop te gaan. Er kan dus worden ingebroken wanneer je boodschappen doet of gewoon de kinderen naar school brengt.  

Sinds 2014 zien we een dalende trend in het aantal inbraken. In 2020 heeft de politie 7.534 inbraken in gebouwen geregistreerd, een daling met 27% ten opzichte van 2019. Dat betekent nog steeds gemiddeld 14 (pogingen tot) inbraken in privéwoningen per dag in het BHG. 

Anticiperen om zich beter te beschermen: de rol van diefstalpreventieadviseur in de kijker 

De diefstalpreventieadviseur is er om je te helpen je woning te beveiligen. Ongeacht of het om gemeente- of politieambtenaren gaat, de diefstalpreventieadviseurs zijn specifiek opgeleid op het gebied van preventie. Zij vervullen een analyserende en louter adviserende functie: "Wij bieden hulp om beslissingen te nemen, zonder iets op te leggen, zonder kosten in rekening te brengen voor onze prestaties, en in volledige onafhankelijkheid", zegt Luc Storms, eerste politie-inspecteur en diefstalpreventieadviseur. 

De DPA's hebben de taak om preventief op te treden. Zij komen gratis op bezoek bij je thuis om de zwakke punten in de beveiliging van je huis te analyseren. Na dit bezoek geven ze je advies over de maatregelen die je kunt nemen. De aanbevelingen van de DPA's zijn steeds aangepast aan het profiel van de gebruikers, en zijn dus afgestemd op de situatie, het gedrag en de middelen van de aanvragers. Niets is verplicht, je beslist zelf welke preventiemaatregelen je al dan niet toepast. 
Het advies is gratis, neutraal en vrijblijvend. 


Wil je graag meer info? Vraag een bezoek van je diefstalpreventieadviseur aan

Anticiperen om zich beter te beschermen: de rol van diefstalpreventieadviseur in de kijker 

Verwante artikels

Opleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengenOpleiding van de actoren van de veiligheids-, preventie- en hulpdienstketen en academische partnerschappen tot stand brengen

Inhuldiging Brusafe, nieuwe Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

05.05.2021

Lees meer over Inhuldiging Brusafe, nieuwe Gewestelijke School voor Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

01.07.2019

Lees meer over Lancering van de « David Yansenne-Prijs 2019 »

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

21.11.2018

Lees meer over Eerste jaarverslag Brussel Preventie & Veiligheid

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!