Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

11.02.2020

Brussel Preventie & Veiligheid stelt voor: het ‘Verslag 2018’ van het Brussels Observatorium voor Preventie en Veiligheid (BOPV). De methodologie van het Observatorium is gebaseerd op het gebruik van diverse gegevensbronnen, bovenop de geregistreerde criminaliteitscijfers. Doel is de verschijnselen te contextualiseren. Het Verslag 2018, dat zich inschrijft in de continuïteit van het Verslag 2016-2017 van het BOPV, omvat daarom verschillende benaderingen:

 

  1. de Gewestelijke Veiligheidsenquête (zie Katern 2 van het BOPV voor meer details);
  2. de administratieve sancties, met een focus op netheid, een belangrijke bekommernis voor de mensen die aan de enquête deelnamen;
  3. de geregistreerde criminaliteit en de tendensen;
  4. Justitie en jeugdbescherming: het werk rond de gerechtelijke statistieken werd uitgebreid naar alle actoren van de strafrechtelijke keten. Het BOPV stond ook stil bij de opvang van minderjarigen in gevaar en minderjarige delinquenten; 
  5. de veiligheidsproblematieken gelinkt aan mobiliteit, een van de belangrijkste uitdagingen voor ons Gewest.


Kernelementen:

  • De Gewestelijke Veiligheidsenquête schetst een positief imago van de veiligheid in ons Gewest bij 48% van de inwoners, 45% van de pendelaars en maar liefst 79% van de toeristen. De respondenten verklaren het vaakst slachtoffer te worden van discriminatie (14% van de inwoners) en opmerkingen en beledigingen in de openbare ruimte (13% van de inwoners). Die feiten worden echter zelden aangegeven bij de politie (2% van de inwoners-slachtoffers), vooral door het gevoel dat dat geen zin heeft of uit angst om niet serieus te worden genomen.
  • Het aantal gemeentelijke administratieve sancties neemt toe (+304% van 2012 tot 2017). Dat stemt overeen met de integratie van de PV’s van vaststelling aangaande stilstaan en parkeren (91% van de GAS-dossiers in 2016 en 2017) door de verschillende gemeenten. 90% van de dossiers monden uit in een boete. De alternatieve maatregelen (bemiddeling, gemeenschapsdienst ...) worden weinig gebruikt. 
  • Op het niveau van de geregistreerde criminaliteit, merken we een daling op van het totaalaantal geregistreerde misdrijven tussen 2008 en 2017 (-19%). Dat aantal is in 2017 stabiel t.o.v. het jaar voordien. Feiten van diefstal worden het vaakst aangegeven (eenvoudige diefstal, diefstal in en uit voertuigen, gauwdiefstal en inbraak). Gauwdiefstal en diefstal met geweld in het BHG vertegenwoordigen respectievelijk 45 en 40% van alle feiten van dat type over heel België. Cartografisch gezien concentreren de feiten van slagen en verwondingen zich in de centrumwijken en de feiten van inbraken in de periferie. 
  • Wat de strafrechtelijke statistieken betreft, maakt het verslag 2018 van het BOPV een stand van zaken op over diverse uitdagingen: splitsing van de parketten van Brussel, Halle en Vilvoorde, de opvang van minderjarigen door de Gemeenschappen, herstructurering van de Brusselse gevangenis ... Diefstal en afpersing, problemen aangaande openbare veiligheid en slagen en verwondingen blijven de meest voorkomende zaken op het niveau van de parketten. Wat de jeugd betreft, zijn de minderjarigen die een als misdaad omschreven feit hebben gepleegd in het Gewest oververtegenwoordigd t.o.v. de rest van het land.
  • Voor de veiligheid in verband met mobiliteit, bestaat de geregistreerde criminaliteit in het openbaar vervoer voornamelijk uit gauwdiefstallen (toename in 2017 na een daling in de voorbije jaren) en overlast. Het aantal PV’s voor verkeersovertredingen inzake snelheid, dat sterk gestegen was, daalt tussen 2016 en 2017 (-7%). Het aantal verkeersongevallen met zwaargewonden (+18%) en het aantal zwaargewonden neemt daarentegen toe tussen 2016 en 2017. De lichamelijke ongevallen, in 2017, betreffen in eerste instantie de automobilisten (37%) en vervolgens voetgangers (25%) en fietsers (16%).

 

Meer weten?
Contacteer het Observatorium

Documenten:

Criminaliteitsverschijnselen onder de loep: het Verslag 2018 van het BOPV

Verwante artikels

Een transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeterenEen transversale en systematische ana- lyse om de beeldvorming rond veiligheid en de evaluatie van het overheidsbeleid te verbeteren

6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

17.10.2019

Lees meer over 6e Internationale Conferentie over het observeren en analyseren van criminaliteit

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

26.10.2019

Lees meer over Een positieve kijk op de veiligheid in Brussel

Aantasting van de menselijke integriteitAantasting van de menselijke integriteit

Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

29.10.2019

Lees meer over Katern 2 - Resultaten van de Gewestelijke Veiligheidsenquête 2018

Noodnummers

In België zijn er twee belangrijke noodnummers:

Alle noodnummers

Follow us!